Çevre & Kimya

Clora Klor Tayin Sistemi

MWDXRF klor tayin sistemi

SP500 Short-Path Evaporasyon Sistemi

SP500 Shorth Path Evaporatör Sistemi, sıcaklık hassasiyeti yüksek ürünlerin short-path yöntemi ile ayrıştırma testleri için geliştirilmiştir.

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

Phoebe MWDXRF Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi

Viscol-10a Yağ & Yakıt Viskozimetresi

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

SP200 Thin-Film Evaporasyon Sistemi

Rotary thin-film yöntemi ile ayrıştırma testleri için evaporatör sistemi

Sindie Kükürt Tayin Sistemi

MWDXRF kükürt tayin sistemi

PD104 Hassas Distilasyon Sistemi

Yüksek ayrıştırma hassasiyetine (90 teorik plaka) sahip fraksiyonel distilasyon sistemi

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

Sindie+Cl Kükürt & Klor Tayin Sistemi

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

TLB TBN Baz Sayısı Tayin Kitleri

Madeni yağlarda toplam baz sayısı tayin kitleri

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

PD300 Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun olarak vakum distilasyon sistemi

X Port EDXRF Elemental Analiz Sistemi

P-Metrix EDXRF Sistemleri, laboratuvar dışında elemental analiz işlemleri için geliştirilmiştir.

SL5 Katı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Yüksek saflıkta katı-sıvı ekstraksiyon sistemi

L2000 DX PCB Ölçüm Sistemi

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun PCB tayin sistemi

FilmDist TF650 Thin-Film Evaporasyon Sistemi

FILMDIST TF650 Thin-film Evaporatör Sistemi, sıcaklık hassasiyeti yüksek ürünlerin rotary Thin-film yöntemi ile ayrıştırma testleri için geliştirilmiştir.

InfraCal 2 Toplam Yağ & Gres Tayin Sistemi

Infracal Sistemleri, temiz su, atık su, ve toprak numunelerinde yağ ve gres miktarının 0.1 ppm seviyesine kadar hızlı bir şekilde belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri

Trafo yağlarında yerinde PCB (Poliklorlu Bifeniller) tayini gerçekleştirilmesini sağlayan Dexsil PCB Kitleri anlık kalitatif görüntüleme sağlamaktadır.

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm numune tiplerinde ppm seviyesinde nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

250SR Mixer-Settler Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Sıvı-sıvı karışım ekstraksiyonları için mixer-settler ekstraksiyon sistemi

X Pert EDXRF Elemental Görüntüleme Sistemi

Farklı modelleri ile C(6)-Fm(100) aralığında tüm elementlerin belirlenmesi için geliştirilmiştir.