Petrokimya

PetraMax EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinin içerdiği kükürt ve 12 ek element tayinleri için EDXRF analiz sistemi

Copol Bakır Korozyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu aşınma etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

D95 Dean & Stark Su Tayin Cihazı

Damıtma yolu ile % su tayin sistemi

PD300 Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun olarak vakum distilasyon sistemi

OL880 Saybolt Viskozimetre

Saybolt viskozite tayin sistemi

Pat940 TAN/TBN Titrasyon Sistemi

Toplam asit sayısı (TAN) ve Toplam Baz Sayısı (TBN) analizleriniz için PAT940 titrayon sistemleri kesin ve hızlı sonuçlar sunmaktadır.

OL670 Cleveland Parlama Noktası Tayin Cihazı

Petrol ürünleri, gaz yağları, akaryakıtlar, yağlayıcılar üzerinde parlama ve yanma noktası tayin sistemi

D1838 LPG Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvılaştırılmış petrol gazlarındaki aşındırıcı maddelerin tespiti için geliştirilmiştir.

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

D665 Pas Önleme Karakteristiği Analiz Sistemi

Suda inhibe edilmiş mineral yağların pas önleyici özellikleri tayini için geliştirilmiştir.

D4870 Toplam Sediment Analiz Sistemi

Atık yakıtlarda toplam kalıntı tayini için geliştirilmiştir.

Lab Sulfur Sentry H2S Tayin Sistemi

Laboratuar uygulamaları için bant tabanlı merkaptan sülfür tayin sistemidir.

D1742 Gresten Ayrışan Yağ Miktarı Test Sistemi

Gres yağlarından yağ ayırımının tayini için geliştirilmiştir.

D2386 Donma Noktası Test Cihazı

Havacılık yakıtlarının donma noktası tayini için geliştirilmiştir.

OL230 Gres Süzülebilirlik Tayini Cihazı

Mineral bazlı yağların süzülebilirlik testleri için geliştirilmiştir.

D2872 Rolling Thin Film Cihazı

Isı ve havanın hareketli asfalt filmine etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

250SR Mixer-Settler Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Sıvı-sıvı karışım ekstraksiyonları için mixer-settler ekstraksiyon sistemi

NL225 Filtre Tıkanma Eğilimi Analiz Cihazı

Özel bir temizlik gerektiren damıtılmış yakıt yağlarının filtre tıkanma eğiliminin (FPT) belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Viscol-10a Yağ & Yakıt Viskozimetresi

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

D2547 Kurşun, Asit ve Tuz İçeriği Analiz Sistemi

Benzin içindeki kurşunun Volumetrik-Kromat yönteminde tespiti için geliştirilmiştir.

NL226 Düşük Sıcaklık Akış Analiz Cihazı

Dizel yakıtların düşük sıcaklık filtrelenebilirlik testi

D566 Gres Damlama Noktası Analiz Sistemi

Gres yağlarının damlama noktası tayini için geliştirilmiştir.

Petra 4294 EDXRF Kükürt Tayin Sistemi

ASTM D4292 standartına uygun kükürt tayin sistemi

1120CC Antifriz ve Fren Yağı Distilasyon Sistemi

Antifriz ve fren yağı numuneleri için otomatik distilasyon sistemi

D524 Ramsbottom Karbon Kalıntısı Analiz Sistemi

Petrol ürünlerinde karbon kalıntısı tespiti için geliştirilmiştir.

D2711 Sudan Ayrılabilme Test Cihazı

Yağlama yağlarının sudan ayrılabilme özelliklerinin tespiti için geliştirilmiştir.

TLB TAN Asit Sayısı Tayin Kiti

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun hızlı toplam asit sayısı (TAN) tayin kiti

D2420 LPG Hidrojen Sülfat Tayin Cihazı

Sıvılaştırılmış LPG'de hidrojen sülfür içeriği tayini için geliştirilmiştir.

OL600 Pensky Martens Parlama Noktası Tayin Cihazı

Akaryakıtlar, yağlayıcılar ve biyodizel ürünlerinde parlama noktası tayin sistemi

D1319 FIA Floresan Adsorpsiyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinde hidrokarbon tayinleri için geliştirilmiştir.

Signal Silisyum Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde Silisyum (Si) tayinleri için WDXRRF analiz sistemi

D892 Köpüklenme Testi Analiz Sistemi

Yağlama yağlarının köpüklenme noktası tayini için geliştirilmiştir.

Sindie Kükürt Tayin Sistemi

MWDXRF kükürt tayin sistemi

D5452 Partikül Kontaminasyonu Analiz Cihazı

Havacılık yakıtlarında partikül kirlenmesi tayini için geliştirilmiştir.

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

OL611 Anilin Noktası Tayin Sistemi

Tam otomatik anilin noktası tayin sistemi

OL715 Reid Buhar Basıncı Test Sistemi

Petrol ürünlerinin REID metodu ile buhar basıncı tayini için geliştirilmiştir.

PD100 TBP Fraksiyonel Distilasyon Sistemi

ASTM D2892 standartına uygun fraksiyonel toplama özelliğine sahip True Boiling Point (TBP) sistemi

NL200 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Analiz Cihazı CFPP

Soğuk filtre tıkanma noktası (CFPP) tayin sistemi

Yanma Isısı Test Cihazı

Sıvı hidro-karbon yakıtların yanma ısısının tespiti için geliştirilmiştir..

D156 Saybolt Kromometre

Petrol ürünlerinin Saybolt Kromometre Yöntemi ile renk tayini için geliştirilmiştir.

Phoebe MWDXRF Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi

OL560 Buharlaşma Banyosu

Gum içeriğinin belirlenmesi için geliştirilmiştir.

D1263 Gres Sızıntı Eğilimi Test Cihazı

Gres yağlarının sızma eğilimlerinin tayini için geliştirilmiştir.

OL500 Yumuşama Noktası Tespiti Cihazı

Yumuşama noktası analiz sistemi

D2595 Buharlaşma Kaybı Test Cihazı

Gres ve yağların buharlaşma kaybı tayini için geliştirilmiştir.

OL580 Noack Test Sistemi

Noack testleri için tam otomatik analiz sistemi

D852 Katılaşma Noktası Tayin Cihazı

Benzenin katılaşma noktasının tayini için geliştirilmiştir.

D6 Isıl Kütle Kaybı Test Sistemi

Yağ ve asfaltik bileşiklerin ısınması kaybının tayini için geliştirilmiştir.

Pasol Oksidasyon Stabilitesi Analizörü

Yeni ve kullanılmış yağ numunelerinin oksidasyon stabilitesi tayin sistemi

NL100 Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yağ ve yakıt numunelerinin donma noktası analiz sistemi

NL300 Akma Noktası Tayin Cihazı

Madeni yağ vb. numuneleri için tam otomatik akma noktası tayin sistemi

D1019 Sülfonasyon Numarası Analiz Cihazı

Petrol ürünlerinde aromatik hdrokarbonların tespiti sistemi

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

Sindie+Cl Kükürt & Klor Tayin Sistemi

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm numune tiplerinde ppm seviyesinde nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

Clora Klor Tayin Sistemi

MWDXRF klor tayin sistemi

IQT Setan Sayısı Tayin Sistemi

Setan Sayısı ve Ateşleme Kalitesi Ölçüm Sistemi

PD200 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

D1142 Çiğlenme Noktası Test Cihazı

Çiğlenme noktası test sistemi

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

D482 Kül Fırını

Petrol ve türevlerindeki kül miktarının tayini için geliştirilmiştir.

D721 Parafinde Yağ ve Solvent Tayin Sistemi

Petrol mumlarındaki yağ içeriğinin tayini için geliştirilmiştir.

NL410 Donma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yakıtlar, antifriz ürünleri, fren sıvıları vb. sıvıların donma noktası tayini sistemi

D127 Erime Noktası Test Cihazı

Petrol mumunun erime noktası tespiti için geliştirilmiştir.

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

Bocle Yağlama Özelliği Analiz Sistemi

ASTM D5001 standartına uygun havacılık türbin yakıtlarının yağlama özelliklerinin tayini sistemi

TLB TBN Baz Sayısı Tayin Kitleri

Madeni yağlarda toplam baz sayısı tayin kitleri

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

D70 Yoğunluk Banyosu

Ham petrol ve petrol ürünlerinin Api gravitesi tespiti için geliştirlmiştir.

D86 Manuel Atmosferik Distilasyon Sistemi

Atmosferik basınçta petrol ürünlerinin damıtılması için geliştirilmiştir.

D1478 Düşük Sıcaklık Tork Analiz Sistemi

Rulman gres yağlarının düşük sıcaklık tork tayinleri için geliştirilmiştir.