Aktiviteler

Nano Araştırmaları için Reaktör Sistemi

Hava araçları kaplama araştırmaları için kullanılacak olan nano reaktör sisteminin geliştirme, kalite kontrol testlerini tamamlayarak kurulumunu gerçekleştirdik.

Partikül Sayım Sistemi Kurulumu

LNF Q230, Dünya’nın en gelişmiş partikül sayım sisteminin kurulumunu gerçekleştirdik. Partikül sayım (ISO, NAS, SAE vs.), partikül şekillerinin görüntülenmesi ve sınıflandırılması (Fatique, sliding, cutting vs.) ve ferrous içeriğinin sayım işlemlerini tek analizde birleşiten Q230 ile makine sağlığı ile ilgili anlık verilerin elde edilmesi sağlanmaktadır.

Tubitak’a Viskozimetre Kurulumu

Tübitak tarafından yağ ve yakıt araştırmaları için tercih edilen Viscol-10a model otomatik kinematik vikozimetre sisteminin kurulumu gerçekleştirdik.

Yoğunluk Tayin Cihazı Kurulumu

0.00005 g/cm3 hassasiyetinde analiz kapasitesine sahip DDM2911 Laboratuvar  Yoğunluk Tayin Sistemi’nin kurulumunu gerçekleştirdik.

Yeni Teknoloji Geliştirme Merkezi

Başkent Organize Sanayi’nde 1800 metrekare kapalı alana sahip Biolab Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TGM) açılışını gerçekleştirdik. Biolab TGM çatısı altında yüksek malzeme, makine, elektronik, yazılım ve kimya mühendislerinden oluşan araştırma ve geliştirme ekibimiz, üretimini gerçekleştirdiğimiz sistemlerin en güncel teknoloji ile donatılması ile birlikte  kullanıcı talepleri ve yeni uygulama taleplerine yönelik  yeni analiz sistemlerinin geliştirme süreçlerini üstlenmektedir.

Spectroil M/N-W Kurulumu

NATO tarafından JOAP (Joint Oil Analysis Program) dahilinde askeri kara, deniz ve hava araçlarında elemental analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için önerilen Spectroil M/N-W Optik Emisyon spektrometresinin kurulumunu tammaladık.