Cihaz Kurulum

Madeni Yağlar için Viscol-10A Kinematik Viskozimetre Kurulumu

Madeni yağ üreticisi müşterimiz için Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre Sistemi’nin kurulumunu başarı ile tamamladık. Tam otomatik bu sistem ile numune miktarı, solvent sarfiyatı, analizler arası süre kaybı ve ölçümler arası sapmalar en aza indirilerek ASTM D445, ISO 3104 ve diğer uluslararası standartlara uygun en doğru ve kararlı sonuçların elde edilmesi sağlanmıştır.

Cihaz Kurulum

Yağ Üreticisine Viscol-10A Viskozimetre Kurulumu

Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre Sistemi’nin kurulumunu tamamladık. Tam otomatik bu sistem ile analizler arası geçen süre kaybı ve operatörler arası hatalı ölçümlerin önüne geçilerek ASTM D445, ISO 3104 ve diğer uluslararası standartlara uygun en doğru sonuçlar elde edilmektedir.

Cihaz Kurulum

Demiryollarına Spectroil Elemental Analiz Cihazı Kurulumu

Demiryolları işletmelerinde kullanılmak üzere Spectroil 100 Serisi Elemental Analiz Cihazı’nın kurulum ve eğitimlerini tamamladık. Herhangi bir numune hazırlığı gerektirmeden yalnızca 30 saniye içerisinde 31 elemente kadar alt-ppm seviyesinde görüntüleme sağlayan Spectroil Sistemleri ile tek analizde ASTM D6595 ve JOAP (Joint Oil Analysis Program) standartlarına uygun sonuçların elde edilmesi sağlanmaktadır. Spectroil RDE-OES Sistemleri ile görütülenen elementler: […]

Cihaz Kurulum

Yağ/Yakıt Analiz Cihazları Kurulumu

Yeni ve kullanılmış yağ analizlerinin önemli parametrelerinden , TL7500 Karl Fischer Toplam Su Tayin Sistemi, DDM2911 Yoğunluk Tayin Sistemi, Vapol Buhar Aktarım Sistemi, MiniFlash FP Vision Parlama Noktası Tayin Sistemi ve  toplam kalori tayin sisteminin kurulum ve eğitimlerini başarı ile tamamladık.

Cihaz Kurulum

Viscol-10A Kinematik Viskozimetre Kurulumu

Madeni yağlarda ASTM D445/D446 standartlarına uygun kinematik viskozite ölçümleri için Viscol-10A Tam Otomatik Kinematik Viskozimetre Sistemi’nin kurulumunu tamamladık. Geniş ölçüm aralıklı modifiye Ubbelohde tipi kapiler viskozimetreye sahip bu sistem ile hafif ve ağır tüm madeni yağların kinematik viskozite değeleri hiç bir kullanıcı müdahelesi gerektirmeden tam otomatik olarak belirlenecektir.

Cihaz Kurulum

Spectroil RDE-OES & Viscol-10A Kurulumu

Spectroil RDE-OES Elemental Analiz Sistemi ve Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre Sistemleri’nin kurulum ve eğitimlerini tamamladık. Yeni ve kullanılmış yağ analizleri ile makine/ekipman durum kontrolleri ve yağ kalitesinin izlenmesi için kullanılacak bu sistemler ile, makine ömrünün uzatılması, kirlenme ve bozulmaların erken tespiti ile makine arızalarının önüne geçilecektir. Aynı zamanda yağ durum kontrolü ile gereksiz yağ değişimlerinin […]

Cihaz Kurulum

Infracal ATR-SP Kurulumu

Infracal ATR-SP Toplam Yağ/Gres (TOG/FOG) Tayin Sistemi’nin kurulumunu tamamladık. Su ve toprak numunelerin de 0.3 ppm seviyesine kadar toplam yağ miktarının belirlenmesini sağlayan bu sistem, düşük hekzan kullanımı ile yaklaşık 5 dk. içerisinde analizlerin tamamlanmasını sağlamaktadır.

Cihaz Kurulum

PetraMax HDXRF Sistemi Demo Tanıtımları

Petramax HDXRF Multi-elemental Tayin Sistemi’nin demo tanıtımlarına devam ediyoruz. Yakıt ve yağ numunelerinde 5.7 ppm seviyesine kadar ASTM D4294 standartına uygun kükürt tayini, 7 ppm seviyesine kadar klor ve ekstra 11 elementin tayinini tek analizde gerçekleştiren PetraMax Sistemleri ilgili detaylı bilgiye ürün sayfasından erişebilirsiniz.  

Cihaz Kurulum

Otomatik Kinematik Viskozimetre Kurulumu

Viscol-10A Tam Otomatik Kinematik Viskozmetre Sistemi’nin kurulum ve eğiitimlerini gerçekleştirdik. Kullanılmış yağ ve yakıt analizlerinde kullanılacak olan bu sistem ile ASTM D445 standartına birebir uygun sonuçlar elde edilerek makine ve ekipmaların durum kontrolü ile yağ ve yakıt kalitesinin belirlenmesi gerçekleştirlecektir. Çoklu ön-ısıtma özelliği ile numune ısıtma süresinin en aza indirildiği bu sistem ayrıca harici soğutma […]

Cihaz Kurulum

Köpürme Eğilimi Sistemi Kurulumu

Madeni yağların ASTM D892 standartına göre köpürme eğilimlerinin belirlenmesi için 24°C ve 93.5°C sıcaklıklarda aynı anda çalışılmasına imkan sunan D892 Köpürme Eğili Test Sistemi’nin kurulumunu gerçekleştirdik.

Cihaz Kurulum