Çevre & Kimya

Sindie+Cl Kükürt Klor Tayin Cihazı

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

Minivap VP Vision Buhar Basıncı Analiz Cihazı

0-2000 kPa aralığında benzin, jet yakıtı, ham petrol, LPG ve solvent numunelerinin buhar basıncı testleri için buhar basıncı analiz sistemi

L2000 DX PCB Ölçüm Sistemi

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun PCB tayin sistemi

X-Pert EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Seçilebilir 8 filtre ve 8 ikincil hedefin bir arada bulunduğu patentli tasarımı ile alt-ppm seviyesi elemental analiz sistemi

OL600 Pensky Martens Parlama Noktası Tayin Cihazı

Akaryakıtlar, yağlayıcılar ve biyodizel ürünlerinde parlama noktası tayin sistemi

X-Port EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Laboratuvar ve saha ortamlarında katı ve sıvı numuneler için kapsamlı elemental analiz sistemi

Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

X-ACT EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Seçilebilir 8 adet filtre x-ray filtrenin bir arada bulunduğu tasarımı ile ppm seviyesi ölçümlerin en hassas şekilde elde edilmesini sağlar.

Viscol-10AS Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

Crystallux 4000M Gaz Kromotografi Sistemi

Otomatik modüler gaz kromotografi sistemi

MiniDis ADXpert Atmosferik Distilasyon Sistemi

Laboratuvar ve saha ortamlarında kalite kontrolü uygulamaları için atmosferik distilasyon sistemi

Viscol-10J Otomatik Düşük Sıcaklık Viskozimetresi

Türkiye'nin ilk ve tek ASTM D445 standartına uygun tam otomatik kinematik düşük sıcaklık viskozimetresi

Viscol-10P Otomatik Polimer Viskozimetre

Plastik, polimer vb. materyaller ile 10°C - 140°C aralığında kullanıma uygun Türkiye'nin ilk ve tek tam otomatik polimer viskozimetre sistemi

Sindie Kükürt Tayin Cihazı

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği kükürt miktarının 0.15 ppm - %10 aralığında ölçüm sistemi

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

Clora Klor Tayin Cihazı

Hidrokarbon türevi ürünler için toplan klor elementi tayin cihazı

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri

Trafo yağlarında yerinde PCB (Poliklorlu Bifenil) tayin kitleri

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

DIST D-1160CC Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun tam otomatik vakum distilasyon sistemi

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm sıvı ve katı numune tiplerinde 1 ppm - %100 aralığında nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

TLB TBN Toplam Baz Sayısı Tayin Kiti

Madeni yağlarda toplam baz sayısı tayin kitleri

TL7000 Toplam Asit/Baz Sayısı Tayin Sistemi

Toplam asit sayısı (TAN) ve Toplam Baz Sayısı (TBN) analizleriniz için TL7000 Otoamtik Titrayon Sistemleri

InfraCal 2 Toplam Yağ & Gres Tayin Sistemi

Infracal Sistemleri, temiz su, atık su, ve toprak numunelerinde yağ ve gres miktarının 0.1 ppm seviyesine kadar hızlı bir şekilde belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

Phoebe Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi