Kükürt Tayini

Sindie 7039 Kükürt Tayin Sistemi

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği kükürt miktarının 0.15 ppm - %10 aralığında ölçüm sistemi

Sindie+Cl Kükürt & Klor Tayin Sistemi

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

Petra 4294 EDXRF Kükürt Tayin Sistemi

ASTM D4294 standartına uygun kükürt tayin sistemi

PetraMax HDXRF Elemental Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinin içerdiği kükürt ve 12 ek element tayinleri için EDXRF analiz sistemi

Sindie-Online Proses Kükürt Takip Sistemi

Rafineri, terminal vb. endüstriyel tesislerin boru hatlarında sürekli kükürt seviyesi takibi için on-line kükürt tayin sistemi