PCB Tayini

L2000 DX PCB Ölçüm Sistemi

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun PCB tayin sistemi

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri, 20ppm, 50ppm ve 500 ppm olarak farklı seviyelerde görüntüleme gerçekleştiren bu kitler ile herhangi bir cihaz kullanımı gerekmeden renk değişimi gözlemlenerek trafo yağlarında PCB (polychlorinated biphenyl) miktarının yerinde ve anında belirlenmesini sağlamaktadır

Crystallux 4000M Gaz Kromotografi Sistemi

Otomatik modüler gaz kromotografi sistemi