Petrokimya

Pasol Oksidasyon Stabilitesi Analiz Sistemi

Yeni ve kullanılmış yağ numuneleri için kuru blok oksidasyon stabilitesi tayin sistemi

Viscol-10AS Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

Sindie 7039 Kükürt Tayin Sistemi

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği kükürt miktarının 0.15 ppm - %10 aralığında ölçüm sistemi

Clora Klor Tayin Sistemi

Sulu çözeltiler ve sıvı petrol türevlerinin içerdiği klor miktarının 0.13 ppm - %4 aralığında ölçüm sistemi

Sindie+Cl Kükürt & Klor Tayin Sistemi

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

Petra 4294 EDXRF Kükürt Tayin Sistemi

ASTM D4294 standartına uygun kükürt tayin sistemi

PetraMax HDXRF Elemental Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinin içerdiği kükürt ve 12 ek element tayinleri için EDXRF analiz sistemi

Phoebe Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi

Signal Silisyum Tayin Sistemi

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği silisyum miktarının 0.65 ppm - 3000 ppm aralığında ölçüm sistemi

PD300 Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun olarak vakum distilasyon sistemi

PD100 TBP Fraksiyonel Distilasyon Sistemi

ASTM D2892 standartına uygun fraksiyonel toplama özelliğine sahip True Boiling Point (TBP) sistemi

PD200 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

Cutie Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvı petrol ürünlerinin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu aşınma etkisinin tespiti için korozyon test sistemi

1120CC Antifriz ve Fren Yağı Distilasyon Sistemi

Antifriz ve fren yağı numuneleri için otomatik distilasyon sistemi

250SR Mixer-Settler Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Sıvı-sıvı karışım ekstraksiyonları için mixer-settler ekstraksiyon sistemi

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm sıvı ve katı numune tiplerinde 1 ppm - %100 aralığında nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

TL7000 Toplam Asit/Baz Sayısı Tayin Sistemi

Toplam asit sayısı (TAN) ve Toplam Baz Sayısı (TBN) analizleriniz için TL7000 Otoamtik Titrayon Sistemleri

TLB TAN Asit Sayısı Tayin Kiti

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun hızlı toplam asit sayısı (TAN) tayin kiti

TLB TBN Toplam Baz Sayısı Tayin Kiti

Madeni yağlarda toplam baz sayısı tayin kitleri

Lab Sulfur Sentry H2S Tayin Sistemi

Laboratuar uygulamaları için bant tabanlı merkaptan sülfür tayin sistemidir.

IQT Setan Sayısı Tayin Sistemi

Setan Sayısı ve Ateşleme Kalitesi Ölçüm Sistemi

OL600 Pensky Martens Parlama Noktası Tayin Cihazı

Akaryakıtlar, yağlayıcılar ve biyodizel ürünlerinde parlama noktası tayin sistemi

OL670 Cleveland Parlama Noktası Tayin Cihazı

Petrol ürünleri, gaz yağları, akaryakıtlar, yağlayıcılar üzerinde parlama ve yanma noktası tayin sistemi

NL300 Akma Noktası Tayin Cihazı

Madeni yağ vb. numuneleri için tam otomatik akma noktası tayin sistemi

NL410 Donma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yakıtlar, antifriz ürünleri, fren sıvıları vb. sıvıların donma noktası tayini sistemi

NL100 Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yağ ve yakıt numunelerinin donma noktası analiz sistemi

NL200 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Analiz Cihazı CFPP

Soğuk filtre tıkanma noktası (CFPP) tayin sistemi

NL225 Filtre Tıkanma Eğilimi Analiz Cihazı

Özel bir temizlik gerektiren damıtılmış yakıt yağlarının filtre tıkanma eğiliminin (FPT) belirlenmesi için geliştirilmiştir.

OL500 Yumuşama Noktası Tespiti Cihazı

Yumuşama noktası analiz sistemi

OL230 Gres Süzülebilirlik Tayini Cihazı

Mineral bazlı yağların süzülebilirlik testleri için geliştirilmiştir.

NL226 Düşük Sıcaklık Akış Analiz Cihazı

Dizel yakıtların düşük sıcaklık filtrelenebilirlik testi

OL611 Anilin Noktası Tayin Sistemi

Tam otomatik anilin noktası tayin sistemi

D892 Köpüklenme Testi Analiz Sistemi

Yağlama yağlarının köpüklenme noktası tayini için geliştirilmiştir.

OL560 Buharlaşma Banyosu

ASTM D381, DIN51784, IP131, EN ISO 6246 standartlarına göre gum içeriği tayin sistemi

OL580 Noack Test Sistemi

Noack testleri için tam otomatik analiz sistemi

OL715 Reid Buhar Basıncı Test Sistemi

Petrol ürünlerinin REID metodu ile buhar basıncı tayini için geliştirilmiştir.

OL880 Saybolt Viskozimetre

Saybolt viskozite tayin sistemi

D2711 Sudan Ayrılabilme Test Cihazı

Yağlama yağlarının sudan ayrılabilme özelliklerinin tespiti için geliştirilmiştir.

D86 Manuel Atmosferik Distilasyon Sistemi

Atmosferik basınçta petrol ürünlerinin damıtılması için geliştirilmiştir.

ODOL Ramsbottom Karbon Kalıntısı Tayin Cihazı

Petrol ürünlerinde karbon kalıntısı tespiti için geliştirilmiştir.

D566 Gres Damlama Noktası Analiz Sistemi

Gres yağlarının damlama noktası tayini için geliştirilmiştir.

D4870 Toplam Sediment Analiz Sistemi

Atık yakıtlarda toplam kalıntı tayini için geliştirilmiştir.

D665 Pas Önleme Karakteristiği Analiz Sistemi

Suda inhibe edilmiş mineral yağların pas önleyici özellikleri tayini için geliştirilmiştir.

D2872 Rolling Thin Film Cihazı

Isı ve havanın hareketli asfalt filmine etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

Yanma Isısı Test Cihazı

Sıvı hidro-karbon yakıtların yanma ısısının tespiti için geliştirilmiştir..

D1019 Sülfonasyon Numarası Analiz Cihazı

Petrol ürünlerinde aromatik hdrokarbonların tespiti sistemi

D70 Yoğunluk Banyosu

Ham petrol ve petrol ürünlerinin Api gravitesi tespiti için geliştirlmiştir.

D127 Erime Noktası Test Cihazı

Petrol mumunun erime noktası tespiti için geliştirilmiştir.

D1142 Çiğlenme Noktası Test Cihazı

Çiğlenme noktası test sistemi

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

D1838 LPG Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvılaştırılmış petrol gazlarındaki aşındırıcı maddelerin tespiti için geliştirilmiştir.

D2547 Kurşun, Asit ve Tuz İçeriği Analiz Sistemi

Benzin içindeki kurşunun Volumetrik-Kromat yönteminde tespiti için geliştirilmiştir.

D972 Buharlaşma Kaybı Test Cihazı

Gres ve yağların buharlaşma kaybı tayini için geliştirilmiştir.

D2386 Donma Noktası Test Cihazı

Havacılık yakıtlarının donma noktası tayini için geliştirilmiştir.

D1742 Gresten Ayrışan Yağ Miktarı Test Sistemi

Gres yağlarından yağ ayırımının tayini için geliştirilmiştir.

D2420 LPG Hidrojen Sülfat Tayin Cihazı

Sıvılaştırılmış LPG'de hidrojen sülfür içeriği tayini için geliştirilmiştir.

D482 Kül Fırını

Petrol ve türevlerindeki kül miktarının tayini için geliştirilmiştir.

D1263 Gres Sızıntı Eğilimi Test Cihazı

Gres yağlarının sızma eğilimlerinin tayini için geliştirilmiştir.

D1478 Düşük Sıcaklık Tork Analiz Sistemi

Rulman gres yağlarının düşük sıcaklık tork tayinleri için geliştirilmiştir.

D156 Saybolt Kromometre

Petrol ürünlerinin Saybolt Kromometre Yöntemi ile renk tayini için geliştirilmiştir.

D1319 FIA Floresan Adsorpsiyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinde hidrokarbon tayinleri için geliştirilmiştir.

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

D95 Dean & Stark Su Tayin Cihazı

Damıtma yolu ile % su tayin sistemi

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

D852 Katılaşma Noktası Tayin Sistemi

Benzenin katılaşma noktasının tayini için geliştirilmiştir.

D721 Parafinde Yağ ve Solvent Tayin Sistemi

Petrol mumlarındaki yağ içeriğinin tayini için geliştirilmiştir.

D6 Isıl Kütle Kaybı Test Sistemi

Yağ ve asfaltik bileşiklerin ısınması kaybının tayini için geliştirilmiştir.

D5452 Partikül Kontaminasyonu Analiz Cihazı

Havacılık yakıtlarında partikül kirlenmesi tayini için geliştirilmiştir.

PORLA Stabilite ve Uyumluluk Analiz Cihazı

Ham petrol, ağır yakıtlar, bitümen, ve yağ rafinasyon işlemlerinde harmanlama optimizasyonu sistemi

BOCLE 5001 Yağlama Özelliği Analiz Sistemi

Havacılık türbin yakıtlarının yağlama özelliklerinin ASTM D5001 standartına göre tayini sistemi

Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

PD4929S Nafta Distilasyon Sistemi

ASTM D4929 standartına uygun nafta numunesinin elde edilmesi için otomatik distilasyon sistemi

Minivap VP Vision Buhar Basıncı Analiz Cihazı

0-2000 kPa aralığında benzin, jet yakıtı, ham petrol, LPG ve solvent numunelerinin buhar basıncı testleri için buhar basıncı analiz sistemi

MiniFlash FP Vision Parlama Noktası Analiz Cihazı

Sıvı ve katı numuneler ile kullanıma uygun sürekli kapalı kap parlama noktası test sistemi

MiniScan IR Vision Yakıt Analiz Cihazı

Jet yakıtları, benzin ve dizel yakıtların kalite parametrelerinin kapsamlı ölçümleri için taşınabilir kızılötesi yakıt analiz cihazı

MiniDis ADXpert Atmosferik Distilasyon Sistemi

Laboratuvar ve saha ortamlarında kalite kontrolü uygulamaları için atmosferik distilasyon sistemi

MiniTest FFK Gres Analiz Cihazı

-50°C'ye kadar düşük sıcaklık değerlerinde gres yağlarının akış basınç seviyesinin belirlenmesi