Petrokimya

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

Clora Klor Tayin Cihazı

Hidrokarbon türevi ürünler için toplan klor elementi tayin cihazı

TLB TAN Asit Sayısı Tayin Kiti

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun hızlı toplam asit sayısı (TAN) tayin kiti

Sindie Kükürt Tayin Cihazı

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği kükürt miktarının 0.15 ppm - %10 aralığında ölçüm sistemi

OL500 Yumuşama Noktası Tespiti Cihazı

Yumuşama noktası analiz sistemi

Signal Silisyum Tayin Sistemi

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği silisyum miktarının 0.65 ppm - 3000 ppm aralığında ölçüm sistemi

D2872 Rolling Thin Film Cihazı

Isı ve havanın hareketli asfalt filmine etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

D852 Katılaşma Noktası Tayin Sistemi

Benzenin katılaşma noktasının tayini için geliştirilmiştir.

D4870 Toplam Sediment Analiz Sistemi

Atık yakıtlarda toplam kalıntı tayini için geliştirilmiştir.

D2386 Donma Noktası Test Cihazı

Havacılık yakıtlarının donma noktası tayini için geliştirilmiştir.

D972 Buharlaşma Kaybı Test Cihazı

Gres ve yağların buharlaşma kaybı tayini için geliştirilmiştir.

NL300 Akma Noktası Tayin Cihazı

Madeni yağ vb. numuneleri için tam otomatik akma noktası tayin sistemi

D2420 LPG Hidrojen Sülfat Tayin Cihazı

Sıvılaştırılmış LPG'de hidrojen sülfür içeriği tayini için geliştirilmiştir.

Yağ Durumu Sensörü

Bu yağ durumu sensörü, yağ ömrü gibi yağ koşullarını kontrol etmek için yağdaki geçirgenliği ölçer.

Viscol-10AS Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

Phoebe Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi

OL600 Pensky Martens Parlama Noktası Tayin Cihazı

Akaryakıtlar, yağlayıcılar ve biyodizel ürünlerinde parlama noktası tayin sistemi

D1742 Gresten Ayrışan Yağ Miktarı Test Sistemi

Gres yağlarından yağ ayırımının tayini için geliştirilmiştir.

D2711 Sudan Ayrılabilme Test Cihazı

Yağlama yağlarının sudan ayrılabilme özelliklerinin tespiti için geliştirilmiştir.

NL200 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Analiz Cihazı CFPP

Soğuk filtre tıkanma noktası (CFPP) tayin sistemi

TLB TBN Toplam Baz Sayısı Tayin Kiti

Madeni yağlarının toplam baz sayısı analizlerinin yerinde ve hızlı gerçekleştirilmesi için geliştirilen TLB TBN Kitleri, 5 dk. içerisinde toplam baz sayısı tayinlerinin belirlenmeini sağlar.

PetraMax HDXRF Elemental Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinin içerdiği kükürt ve 12 ek element tayinleri için EDXRF analiz sistemi

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

OL670 Cleveland Parlama Noktası Tayin Cihazı

Petrol ürünleri, gaz yağları, akaryakıtlar, yağlayıcılar üzerinde parlama ve yanma noktası tayin sistemi

DIST D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

OL611 Anilin Noktası Tayin Sistemi

Tam otomatik anilin noktası tayin sistemi

OL580 Noack Test Sistemi

Noack testleri için tam otomatik analiz sistemi

D1478 Düşük Sıcaklık Tork Analiz Sistemi

Rulman gres yağlarının düşük sıcaklık tork tayinleri için geliştirilmiştir.

NL226 Düşük Sıcaklık Akış Analiz Cihazı

Dizel yakıtların düşük sıcaklık filtrelenebilirlik testi

MiniDis ADXpert Atmosferik Distilasyon Sistemi

Laboratuvar ve saha ortamlarında kalite kontrolü uygulamaları için atmosferik distilasyon sistemi

D70 Yoğunluk Banyosu

Ham petrol ve petrol ürünlerinin Api gravitesi tespiti için geliştirlmiştir.

D6 Isıl Kütle Kaybı Test Sistemi

Yağ ve asfaltik bileşiklerin ısınması kaybının tayini için geliştirilmiştir.

DIST D2892 Ham Petrol Distilasyon Sistemi

ASTM D2892 standartına uygun fraksiyonel toplama özelliğine sahip True Boiling Point (TBP) sistemi

Yağdaki Bağıl Nem Sensörü

Ferro-Mon Sensörü, yağlama yağındaki demirli aşınma parçacıklarının gerçek zamanlı doygunluğunu (%) izler.

D1019 Sülfonasyon Numarası Analiz Cihazı

Petrol ürünlerinde aromatik hdrokarbonların tespiti sistemi

D721 Parafinde Yağ ve Solvent Tayin Sistemi

Petrol mumlarındaki yağ içeriğinin tayini için geliştirilmiştir.

MiniScan IR Vision Yakıt Analiz Cihazı

Jet yakıtları, benzin ve dizel yakıtların kalite parametrelerinin kapsamlı ölçümleri için taşınabilir kızılötesi yakıt analiz cihazı

NL410 Donma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yakıtlar, antifriz ürünleri, fren sıvıları vb. sıvıların donma noktası tayini sistemi

D95 Dean & Stark Su Tayin Cihazı

Damıtma yolu ile % su tayin sistemi

NL100 Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yağ ve yakıt numunelerinin donma noktası analiz sistemi

PORLA Stabilite ve Uyumluluk Analiz Cihazı

Ham petrol, ağır yakıtlar, bitümen, ve yağ rafinasyon işlemlerinde harmanlama optimizasyonu sistemi

IQT Setan Sayısı Tayin Sistemi

Setan Sayısı ve Ateşleme Kalitesi Ölçüm Sistemi

D1142 Çiğlenme Noktası Test Cihazı

Çiğlenme noktası test sistemi

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

Ball-On-Cylinder Yağlayıcılık Tayin Cihazı (BOCLE)

Havacılık türbin yakıtlarının yağlama özelliklerinin ASTM D5001 standartına göre tayini sistemi

D1838 LPG Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvılaştırılmış petrol gazlarındaki aşındırıcı maddelerin tespiti için geliştirilmiştir.

DIST D-1160CC Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun tam otomatik vakum distilasyon sistemi

Yanma Isısı Test Cihazı

Sıvı hidro-karbon yakıtların yanma ısısının tespiti için geliştirilmiştir..

D1319 FIA Floresan Adsorpsiyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinde hidrokarbon tayinleri için geliştirilmiştir.

OL560 Buharlaşma Banyosu

ASTM D381, DIN51784, IP131, EN ISO 6246 standartlarına göre gum içeriği tayin sistemi

D86 Manuel Atmosferik Distilasyon Sistemi

Atmosferik basınçta petrol ürünlerinin damıtılması için geliştirilmiştir.

Pasol Oksidasyon Stabilitesi Analiz Cihazı

Yeni ve kullanılmış yağ numuneleri için kuru blok oksidasyon stabilitesi tayin sistemi

D1263 Gres Sızıntı Eğilimi Test Cihazı

Gres yağlarının sızma eğilimlerinin tayini için geliştirilmiştir.

D892 Köpüklenme Testi Analiz Sistemi

Yağlama yağlarının köpüklenme noktası tayini için geliştirilmiştir.

Cutie Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvı petrol ürünlerinin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu aşınma etkisinin tespiti için korozyon test sistemi

D156 Saybolt Kromometre

Petrol ürünlerinin Saybolt Kromometre Yöntemi ile renk tayini için geliştirilmiştir.

Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

NL225 Filtre Tıkanma Eğilimi Analiz Cihazı

Özel bir temizlik gerektiren damıtılmış yakıt yağlarının filtre tıkanma eğiliminin (FPT) belirlenmesi için geliştirilmiştir.

D5452 Partikül Kontaminasyonu Analiz Cihazı

Havacılık yakıtlarında partikül kirlenmesi tayini için geliştirilmiştir.

MiniFlash FP Vision Parlama Noktası Analiz Cihazı

Sıvı ve katı numuneler ile kullanıma uygun sürekli kapalı kap parlama noktası test sistemi

D127 Erime Noktası Test Cihazı

Petrol mumunun erime noktası tespiti için geliştirilmiştir.

ODOL Ramsbottom Karbon Kalıntısı Tayin Cihazı

Petrol ürünlerinde karbon kalıntısı tespiti için geliştirilmiştir.

OL715 Reid Buhar Basıncı Test Sistemi

Petrol ürünlerinin REID metodu ile buhar basıncı tayini için geliştirilmiştir.

Minivap VP Vision Buhar Basıncı Analiz Cihazı

0-2000 kPa aralığında benzin, jet yakıtı, ham petrol, LPG ve solvent numunelerinin buhar basıncı testleri için buhar basıncı analiz sistemi

D482 Kül Fırını

Petrol ve türevlerindeki kül miktarının tayini için geliştirilmiştir.

Petra 4294 EDXRF Kükürt Tayin Sistemi

ASTM D4294 standartına uygun kükürt tayin sistemi

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

D2547 Kurşun, Asit ve Tuz İçeriği Analiz Sistemi

Benzin içindeki kurşunun Volumetrik-Kromat yönteminde tespiti için geliştirilmiştir.

D665 Pas Önleme Karakteristiği Analiz Sistemi

Suda inhibe edilmiş mineral yağların pas önleyici özellikleri tayini için geliştirilmiştir.

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm sıvı ve katı numune tiplerinde 1 ppm - %100 aralığında nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

OL230 Gres Süzülebilirlik Tayini Cihazı

Mineral bazlı yağların süzülebilirlik testleri için geliştirilmiştir.

D566 Gres Damlama Noktası Analiz Sistemi

Gres yağlarının damlama noktası tayini için geliştirilmiştir.

TL7000 Toplam Asit/Baz Sayısı Tayin Sistemi

Toplam asit sayısı (TAN) ve Toplam Baz Sayısı (TBN) analizleriniz için TL7000 Otoamtik Titrayon Sistemleri

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

OL880 Saybolt Viskozimetre

Saybolt viskozite tayin sistemi

Sindie+Cl Kükürt Klor Tayin Cihazı

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi