Su Tayini

Hydroscout Su Tayin Kitleri

Madeni yağların içerdiği toplam su oranının belirlenmesi için tayin kitleri

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm sıvı ve katı numune tiplerinde 1 ppm - %100 aralığında nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

MiniLab 23 Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde su miktarı, TAN (Toplam Asit Sayısı), TBN (Toplam Baz Sayısı), oksidasyon, katkı maddelerinin dumuru ve kinematik viskozite analiz ve eğilim takip sistemi

D95 Dean & Stark Su Tayin Cihazı

Damıtma yolu ile % su tayin sistemi