Triboloji

FBT-3 Dört Bilye Test Cihazı

Yüksek otomasyon özellikleri ile dört bilye testlerinin farklı koşul ve özelliklerde gerçekleştirilmesi için modüler analiz sistemi

KRL-SST-1 Kesme Stabilitesi Test Cihazı

Uzun süreli kesme stabilitesi testlerini doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi kesme stabilitesi test cihazı

ABT-3 Aşınma Analiz Sistemi

Kuru kum ve çamurlu su ortamlarında aşınma analizlerini tek platformda toplayan test sistemi

BİOTRİBOMETRE

Dökme malzemelerinin ve kaplamaların araştırmaları için bir biyomalzeme aşınmaları test sistemi

VT-3.0 Vakum Tribometresi

VT-3.0, üçüncü nesil modüler vakum tribometre sistemİ

LTT Düşük Sıcaklık Tork Analiz Cihazı

ASTM D1478, ASTM D4693, IP 186 standartlarına uygun düşük sıcaklık tork analiz sistemi

Jet Motoru Erozyon Test Sistemi

Malzeme ve kaplamaların erozyon altında davranışlarının görüntülenme sistemi

Bulamaç Jet Erozyon Test Cihazı

Makine ve boru hatları aşınmaları analizleri için laboratuvar tipi aşınma analiz sistemi

HFRR 4.2 Yağlayıcılık Tayin Cihazı

Uluslararası test standartlarına uygun yakıt ve madeni yağ yağlama özelliği HFRR analiz sistemi

Ball-On-Cylinder Yağlayıcılık Tayin Cihazı (BOCLE)

Havacılık türbin yakıtlarının yağlama özelliklerinin ASTM D5001 standartına göre tayini sistemi

Sıvı Erozyonu Test Cihazı

Sıvı-katı erozyonu ve arıza mekanizmalarının simülasyonu için hassas erozyon test sistemi

UniTest Çok Amaçlı Test Platformu

Mekanik testler, triboloji analizleri veya yüzey görüntüleme işlemleri için tek platform.

POD 4.0 Çok Kapsamlı Tribometre

Tüm triboloji analizlerine uygun çok yönlü aşınma ve sürtünme test sistemi

Çift Silindir Tribometresi

Çeşitli temas basınçları ile döner-kayan kontakların bağımsız güç destekli aşınma deneyleri için analiz sistemi

TR-30 4 Bilye Test Sistemi

Madeni yağlarda aşırı basınç (EP) ve aşınma önleyici (EP) testleri için dört bilye test sistemi