250SR Mixer-Settler Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Sıvı-sıvı karışım ekstraksiyonları için mixer-settler ekstraksiyon sistemi

 1. Genel Özellikler

  Sistem, hazırlanan karışımları ayarlanan karışma oranlarına göre karıştırır. Karıştırma sonrası karışımdan ayrışan damlacılar bir fazdan diğerine aktarılır. Karışım, sistemde bulunan bölümler arası ayrıştırılmaya devam edilir. Kullanılan solvent bölümler arası ekstrakt toplar. Kalan numune başlangıç kısmından, elde edilen solvent ve ekstrakt karışımı ise son hazeneden toplanır.


  Uygulamalar

  • Metal-tuz ekstraksiyonlarının elde edilmesi
  • Düşük yüzey gerilimine sahip sıvıların ayrıştırılması
  • Farklı ekstraksiyon bölümleri arasında oluşan fazların zamansal gözlemlenmesi
  • Ekstraksiyon prosedürü boyunca oluşan reaksiyonların izlenilmesi
  • Ekstraksiyon boyunca fazlar arası yoğunluk değişiminin belirlenmesi

   

 2. İletişim Formu
 3. Dokümanlar
 4. İlgili Ürünler