Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri, 20ppm, 50ppm ve 500 ppm olarak farklı seviyelerde görüntüleme gerçekleştiren bu kitler ile herhangi bir cihaz kullanımı gerekmeden renk değişimi gözlemlenerek trafo yağlarında PCB (polychlorinated biphenyl) miktarının yerinde ve anında belirlenmesini sağlamaktadır

 1. Genel Özellikler

  Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri, 20ppm, 50ppm ve 500 ppm olarak farklı seviyelerde görüntüleme gerçekleştiren bu kitler ile herhangi bir cihaz kullanımı gerekmeden renk değişimi gözlemlenerek trafo yağlarında PCB (polychlorinated biphenyl) miktarının yerinde ve anında belirlenmesini sağlamaktadır. Mühürlü cam tüpler ile sunulan Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri, Aroclor 1242’ye göre kalibre edilerek sonuçların kesinlik ve kararlılığı uluslararası çevre standartlarına uygun olarak belirlenir.

  U.S. EPA SW-846 Method 9079

 2. Teknik Özellikler
  Analit:PCBs
  Matriks:Trafo Yağları
  Ölçüm metodu:Kolorimetrik Titrasyon
  Ölçüm Kitleri:20 ppm / 50 ppm / 500 ppm
  Analiz Süresi:5 dk.
 3. Standartlar
  • U.S. EPA SW-846 Method 9079
 4. İletişim Formu
 5. Dokümanlar
 6. İlgili Ürünler