ASTM D2272 Bakır Katalizör Bobini

Bakır katalizör bobini, ASTM D2272, ASTM D2112 ve IP 229'a uygundur. Bu bobinler, inhibe edilmiş mineral izolasyon yağlarının ve buhar türbini yağlarının döner basınçlı kap (RPVOT) ile oksidasyon stabilitesini değerlendirmek için RBOT / RPVOT testinde kullanılır.

• Bakır katalizör bobini, ASTM D2272, ASTM D2112 ve IP 229’a uygundur. Bu bobinler, inhibe edilmiş mineral izolasyon yağlarının ve buhar türbini yağlarının döner basınçlı kap (RPVOT) ile oksidasyon stabilitesini değerlendirmek için RBOT / RPVOT testinde kullanılır.
   Bu katalizör
bobini de IP 229’da kullanılmaktadır.
• Bobinler elektrolitik, No. 14 AWG telden (1,63 mm, 0,0641″ çap), %99,9 saflıkta yapılır. Tel, 100 kumlu silisyum karbür aşındırıcı bezle parlatılır ve sarmadan önce tozları silinerek temizlenir.
• Bobinler nominal 3 m uzunluğunda olup, 44-45 mm çapında ve 40-42 mm yüksekliğinde bir mandrel üzerine sarılmıştır. Her bobin tartılır ve 55,5 ila 55,6 gramlık nihai ağırlığa kadar kesilir.
• Depolama sırasında oksidasyonu önlemek amacıyla bobinler, kurutuculu nitrojen atmosferli plastik kavanozlarda ayrı ayrı paketlenir.
• Bobinler laboratuvarda ambalajından çıktığı gibi kullanıma hazırdır.