D2872 Rolling Thin Film Cihazı

Isı ve havanın hareketli asfalt filmine etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

Kategori:
  1. Genel Özellikler

    ASTM D2872 standartına uygun yarı katı asfalt numunelerinim hareketli bir film şeridi üzerindeki etkisinin ölçümleri için kullanılmaktadır.

  2. Standartlar
    • ASTM D2872
  3. İletişim Formu
  4. Dokümanlar
  5. İlgili Ürünler