D972 Buharlaşma Kaybı Test Cihazı

Gres ve yağların buharlaşma kaybı tayini için geliştirilmiştir.

Kategori:
 1. Genel Özellikler

  Gres ve yağ numunelerinin 93 °C ile 316 °C aralığında ısıtılması ile oluşan buharlaşma kaybının  kütlesinin belirlenmesini sağlar.  ASTM D972 standartında belirtilen 149°C üzerinde analizler için geliştirilmiştir.

 2. Standartlar
  • ASTM D972
  • IP 183
 3. İletişim Formu
 4. Dokümanlar
 5. İlgili Ürünler