Elemental Yağ Referans Standartları

Elemental yağ referans standartları, madeni yağ vb. numunelerde  gerçekleştirilen elemental analizlerin doğruluğunu ve güvenilirliğinin kontrol edilmesi ve kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

  1. Genel Özellikler

    Elemental yağ referans standartları, madeni yağ vb. numunelerde  gerçekleştirilen elemental analizlerin doğruluğunu ve güvenilirliğinin kontrol edilmesi ve kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Bu standartlar, yağ numunelerindeki elementlerin bileşimine referans sağlayarak,optik emisyon spektrometreleri veya atomik absorbsiyon spektrometreleri gibi analitik cihazların kalibrasyon ve doğrulamasında yardımcı olur. ASTM ve ISO gibi kuruluşlar genellikle bu standartların içeriklerini belirler. Kükürt, fosfor, kalsiyum ve metaller gibi elementlerin hassas ölçümleri için kesinlik sağlanır. Elemental yağ referans standartların ile madeni yağların kalite kontrolü, yağdaki kirliliklerin takibi ve eklenti gereksinimlerinin belirlenerek makine ve ekipmanların optimum düzeyde kullanılması ve kullanım ömürlerinin uzatılmasında kilit rol oynar.

  2. İlgili Ürünler