Kükürt Tayin Referans Standartları

Farklı hidrokarbon matrislerine uygun kükürt tayin referans standartları

 1. Genel Özellikler

  Farklı hidrokarbon matrislerine uygun Kükürt Tayin Referans Standartları kalite kontrol, kalibrasyon vb. kullanımlar için uygundur.

  Kükürt seviyesi tüm petrol ürünleri için ürün kalitesi ile de doğrudan ilişkilidir. Petrol ürünlerinde kükürt konsantrasyonunun belirlenmesine yönelik ASTM, ISO, EPA ve diğer endüstri standartları, sonuçların doğruluğu ve tekrarlanabilirliğinin sağlanması için kalibrasyon standartlarını şart koşmaktadır.

  Matrisler: Madeni Yağ, Motorin (Dizel), Atık Yağ, Isooctane, Biyodizel, Ksilen, Etanol, Ham Petrol 

  ASTM D2622, D4294, D5453 veya diğer yaygın yöntemlere göre gerçekleştirilen testler için gerekli hassasiyet ve sapma değerlerini karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. 


  İzooktan Kalibrasyon Setlerindeki Kükürt

 2. Standartlar
  • ASTM D2622
  • ASTM D7039
  • ASTM D4294
  • ASTM D5453
  • TS EN ISO 8754
  • TS EN ISO 20846
  • TS EN ISO 20847
  • TS EN ISO 20884
 3. İletişim Formu

   

 4. Dokümanlar
 5. İlgili Ürünler