L2000 DX PCB Ölçüm Sistemi

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun PCB tayin sistemi

 1. Genel Özellikler

  Bu sistem, içerdiği ION Elektrod sayesinde trafo yağı ve toprak numunelerinin PCB oranlarını 3 ile 2000 ppm arasında; su numuneleri için ise 10 ppb ile 2000 ppm arasında belirlenmesini sağlar. Elde edilen analiz sonuçları, boş ölçüm değerleri ve rapor değerleri ile birlikte cihaz ekranına yansıtılmaktadır. Ekstraksiyon doğrulama değerleri ve seyreltme faktörleri cihazın dahili hafızasında farklı metodlar ile birlikte kullanıma hazır olarak bulunmaktadır. Metod geliştirme menüsü ile kullanıcı metodları oluşturularak cihaz dahili hafızasında kayıt altına alınabilmektedir. Analiz sonuçları cihaz dahili yazıcısı ile veya bilgisayar ortamına aktarılarak yazdırılabilmektedir.


  Özellikler & Avantajlar

  • Analit: PCBs, Klorlu organikler
  • Matriks: Trafo Yağları, Su, Yüzey bezleri, Toprak numuneleri
  • Ölçüm metodu: Elektrokimyasal metod
  • Analiz Süresi: Trafo yağları – 5 dk. / Su ve Toprak numuneleri – 10 dk.
  • Ölçüm Limitleri: Yağlar: 3- 2000 ppm / Toprak: 3 – 2000 ppm / Su: 10 ppb – 2000 ppm

   

 2. Standartlar
  • USEPA SW-846 Method 9078
 3. İletişim Formu
 4. Dokümanlar
 5. İlgili Ürünler