MD TFS2 Hidrokarbon Analiz Cihazı

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

 1. Genel Özellikler

  Yüksek hızlarda çok bileşenli bir gaz analizi sunmaktadır. Metan, etan, propan, izo-bütan, izo-pentan ve n-bütan, n-pentan ve n-heksan bileşimlerinin ölçümünün yanısıra yüzde seviyesinde CO2 ve H2S ölçümlerini de gerçekleştirmektedir. Spektrometre, 1 ila 10 saniye gibi kısa bir sürede geri bildirim veren gelişmiş spektral işleme ile birlikte dalgaboyu tarama sağlayan ayarlanabilir Fabry-Perot donanımı kullanmaktadır. Etilen, propilen ve buten analizi gibi farklı uygulamalara yönelik opsiyonel ek ölçümler de yapılabilmektedir. Numune alma işlemi anlık ve sürekli görüntüleme sağlayan flowthrough hücre aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Analizler için herhangi bir taşıyıcı gaz, yakıt gazı ya da kalibrasyon gazına gereksinim duymamaktadır. Standart sistem konfigürasyonu, %100 metan, %25 etan,%25 propan, %10 bütanlar ve %5 pentanlar, %100 H2S ve %100 CO2 seviyelerine kadar ölçümleri görüntülemektedir. Azot, oksijen ve hidrojen gibi diatomik bileşikler doğrudan ölçülememekte, bu bileşenler ölçülmemiş inert gazlarının bir grubu olarak rapor edilebilmektedir.


  Ürün Özellikleri

  • İstenilen uygulama ve doğruluğa bağlı olarak geri bildirim süresi ortalama 1 ila 10 saniye arasında değişmektedir.
  • Taşıyıcı gaz gereksinimi yoktur.
  • “First principle” ölçüm
  • BTU, Wobbe Dizini ve yoğunluk analizi
  • Ölçüm aralığında doğrusal geri bildirim.
  • Numune hücresi basıncı ve sıcaklığı sonuçları etkilemez.
  • Uzaktan kontrol ve kesintisiz işlem
  • İlave parametre seçeneği
  • Veri log kayıtları
  • Hat değiştirme özelliği (“Stream Switch”)
  • Hızlı geri bildirim (1-10s)
  • Çok bileşenli hidrokarbon gaz analizi ve yüzde seviyesinde H2S ve CO2 sonuçları
  • Geniş aralıklı analiz seçimi
  • BTU ve Wobbe Endeksi
  • Sınırlı bakım prosedürü gerektirir.
  • Düşük kullanım maliyeti
  • Gelişmiş yazılımı ile tam konfigürasyon

  Uygulama Alanları

  • Doğal gaz ölçümleri (işleme, depolama, taşıma ve dağıtım)
  • BTU & Wobbe Index Analizi
  • Enerji Santralleri (türbinler, içten yanmalı motorlar, yakıt hücreleri)
  • LG/LPG/BOG
  • Asit Gazı
  • Santral Gaz Besleme Hatları
  • Tır/Gemi/Demiryolu taşıtları Boşaltma Terminalleri
  • Yakıt Gazlarının Görüntülemesi
  • Boru hatları denetlemesi
  • Flare Gaz Görüntüleme

   

 2. İletişim Formu
 3. Dokümanlar
 4. İlgili Ürünler