MicroLab Kapsamlı Yağ Analiz Sistemi

Motor, dişli, hidrolik ve şanzuman yağ kontrolleri için tümleşik analiz sistemi

 1. Genel Özellikler

  Bu sisteme ile tek seferde Elemental Analiz, Partikül Sayım Değerleri, Kızılötesi Analiz (TAN, TBN, …) ve Viskozite Analizleri (40°C – 100°C) herhangi bir kullanıcı müdahelesine gerek olmadan tam otomatik şekilde gerçekleştirilmektedir.

  MicroLab, analiz sonrası elde ettiği verileri, dahili veritabanı ile karşılaştırarak makinenin cinsi, kullanım süresi, en son yağ değişim zamanı vb. bilgiler dahilinde operatörlere ilgili makineleri ile sorunlu olabilecek kısımları bilgilendirir ve alınması gereken önlemler ile ilgili öneriler sunar. İstenildiğinde limitlerin dışında alınan değerler e-posta aracılığı ile kullanıcılara yönlendirilmektedir.

  Bu sayede MicroLab, işletmelere, kritik öneme sahip makinalarının bakımını sağlamaları, güvenilirliği arttırmaları, enerji verimliliğin artırılması ve bakım maliyetlerini azaltmaları ve yağ durum kontrolü sayesinde de yağın kullanım ömrünün belirlenlenmesi konularında çözüm sağlamaktadır.

  Yağın kullanım süresi, arızanın erken tespiti ve laboratuvar sonuçları için beklerken oluşan vakit kaybının önüne geçilmesi konularında size tam güvence sağlar.


  MicroLab İle Elde Edilen Veriler

  • Elemental Analiz: AL, Cr, Cu, Fe, Pb, Mo, K, Si, Na, Sn, Ba, B, Ca, Mg, Mn, Ni, P, Ti, V, Zn
  • Yağda Bozulma: Oksidasyon, Nitrasyon, Toplam Baz Sayısı (TBN)
  • Viskozite: 40°C ve 100 °C’de Kinematik Viskozite Değerleri, Viskozite İndeksi (VI)
  • Partikül Sayısı: Toplam Partikül Sayımı (ISO 4406)

   

 2. Standartlar
  • ASTM D7417
  • ISO 4406
 3. İletişim Formu
 4. Modeller
  • Microlab 30
  • 10 Element Tayini
  • TAN/TBN, Su
  • Kinematik Viskozite
  • Microlab 40
  • 20 Element Tayini
  • Partikül Sayım (ISO 4406)
  • TAN/TBN, Su
  • Kinematik Viskozite
 5. Dokümanlar
 6. İlgili Ürünler