MiniLab EL Serisi Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde kirlilik, asidite, kinematik viskozite, elemental analiz ve eğilim takip sistemi

 1. Genel Özellikler

  MiniLab EL Serisi Kullanılmış Yağ Analiz Sistemleri, Spectroil 100 (Elemental Analiz),  LaserNet 200 (Partikül Sayım), FluidScan Q1100(Yağ Durumu) SpectroVisc Q3000 (Viskozimetre) v3 TruVu360 Eğilim Takip Sistemlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu sistem ile beraber sunulan TruVu360 yazılımı ile tüm makina ve ekipmanlar ile ilgili bir veritabanı oluşturulmasına ve cihazlardan elde edilen sonuçların otomatik olarak kaydedilerek trend (eğilim) takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

  MiniLab EL Serisi Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi ile elde edinilen sonuçlar, makine ve ekipman durumu, yaklaşan olası makine arızası, yağın kullanıma uygunluğu, yağda nem oranı ve yağın temizlik durumu ile bilgilerin yerinde ve sürekli takibini sağlamaktadır.


  MiniLab EL Serisi İle Elde Edilen Veriler:

  • Elemental Analiz: 32 elemente kadar ASTM D6595 standartına uygun katkı ve aşınma elementleri tayini
  • Partikül Sayımı: ISO, NAS, SAE, GOST, HAL standartlarına göre partikül sayım değerleri
  • Partikül Görüntüleme & Sınıflandırma: Partikül şekillerinin görüntülenmesi sınıflandırılması (Kopma, Kesme, Yorulma, Aşınma, Su, Hava)
  • Ferrous İçerik Görüntüleme: Toplam ve 25 micron üzeri ferrous partiküllerin sayımı
  • Yağın Kimyasal Durumu: TAN (Toplam Asit Sayısı), TBN (Toplam Baz Sayısı), oksidasyon, nitrasyon, sülfasyon değerleri
  • Kinematik Viskozite: Yağın kinematik viskozite değeri
 2. Teknik Özellikler
  • Elemental Analiz: 32 elemente kadar ASTM D6595 standartına uygun katkı ve aşınma elementleri tayini
  • Partikül Sayımı: ISO, NAS, SAE, GOST, HAL standartlarına göre partikül sayım değerleri
  • Partikül Görüntüleme & Sınıflandırma: Partikül şekillerinin görüntülenmesi sınıflandırılması (Kopma, Kesme, Yorulma, Aşınma, Su, Hava)
  • Ferrous İçerik Görüntüleme: Toplam ve 25 micron üzeri ferrous partiküllerin sayımı
  • Yağın Kimyasal Durumu: TAN (Toplam Asit Sayısı), TBN (Toplam Baz Sayısı), oksidasyon, nitrasyon, sülfasyon değerleri
  • Viskozite: Yağın kinematik viskozite değeri
 3. Standartlar
  • ASTM D6595
  • ASTM D6792
  • ISO 4406
  • NAS 1638
  • NAVAIR 01-1A-17
  • SAE AS 4059
  • GOST
  • ASTM D6786
  • HAL
 4. İletişim Formu
 5. Video
 6. Dokümanlar
 7. İlgili Ürünler