PORLA Stabilite ve Uyumluluk Analiz Cihazı

Ham petrol, ağır yakıtlar, bitümen, ve yağ rafinasyon işlemlerinde harmanlama optimizasyonu sistemi

  1. Genel Özellikler

    Yeni jenerasyon PORLA Analiz Sistemi, ham petrol, ağır yakıtlar, bitümen, ve yağ rafinasyon işlemlerinde harmanlama optimizasyonu sağlayarak karlılığın artırılması için geliştirilmiştir. Bu sistem ile P-Value, Pa, Po, Xmin, FRmax, FR5/1ve Sbn değerleri tek analizde belirlenerek numuneler arası stabilite ve uyumluluk verileri elde edilir.

  2. Standartlar
    • ASTM D7112
  3. Dokümanlar
  4. İlgili Ürünler