ROW Algae Su Kalitesi Ölçümü İçin Temassız Takip Sistemi

“Algal bloom” lar ideal sıcaklık, besin maddeleri ve gerekli ışık koşulları oluştuğunda ortaya çıkmaktadırlar.

 1. Genel Özellikler

  Denizde ve tatlı suda koloni halinde yaşayan algea bitkileri kontrolsüz bir şekilde çoğaldıklarında insanlar, balıklar, deniz memelileri ve kuşlar üzerinde toksik ve olumsuz etkilere sebebiyet vermektedirler.

  Zararlı algal bloomlar’ın neden olduğu hastalıklar, nadir de olsa ölümcül olabilmektedir.

  Zararlı algal bloom lar’ının çoğalması birçok yerde önemli bir çevre sorunu haline gelmektedir, sadece insan sağlığı ve ekolojik sistemi tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda yerel ekonomiler için de sorun teşkil etmektedirler.

  Bu sebepledir ki algal bloom ların izlenebilmesi için hükümetler tarafından etkili görüntüleme cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır.


  Neden Klorofil-A tespiti?

  Klorofil-a konsantrasyonu biomass ya da algal ölçümü ve algal bloom ların varlığının değerlendirilmesinde kullanılan çok önemli bir parametredir.

  Tüm fotosentez organizmaları klorofil içermektedir. Klorofilin her çeşidinde klorofil-a bulunmaktadır.

  Litre başına bir kaç mikrogram klorofil-a ihtivası normal kabul edilmektedir. 10 – 20 μg/L arası ise algal bloom varlığı olarak değerlendirilmektedir.


  Algal Bloomlar neden suda düşük oksijene sebep olmaktadır?

  Yosun biyokütlesinin sadece az bir miktarı zooplankton tarafından yenilir, kalanlar ise bakteriler tarafından ayrıştırılarak dibe batmaktadırlar.

  Tabandaki oksijen miktarı çoğu organizma için stres seviyesine düşebilir, hatta bölgedeki ekosistemin bozulmasına neden olabilmektedir.


  Toksinlerin izlenmesi ile zararlı algal blooms ların tespit edilmesi

  Klorofil-a konsantrasyonları, insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sahip bir toksin olan mikrosistin seviyeleri ile ilişkilidir.

  Klorofil-a seviyelerinin kontrol altında tutulabilmesi için ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından mikrosistinlerin konsantrasyon alt limitleri belirlenmiştir.

  Örneğin, klorofil-a konsantrasyonu 68 μg / L olduğunda,1 μg / L mikrosistinin Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği içki limitini aşma olasılığı % 50’dir.

  Bu nedenle, klorofil-a varyasyonlarının sürekli izlenmesi,limitlerin aşılması yönünde önemli riskler söz konusu olduğunda alınacak olası eylemler için bir yol gösterici olabilmektedir.


  Özellikler

  • Hızlı ve rahat yerinde izleme
  • Numune alınmasına ya da numune hazırlığına gerek yoktur
  • Temassızdır, teknik, bakım gerektirmez
  • Gelişmiş yazılımı sayesinde çok az hata oranı

 2. İletişim Formu
 3. Dokümanlar
 4. İlgili Ürünler