T2FM Ferrografi Sistemi

Kullanılmış yağlarda, hidrolik sıvılarında, soğutucularda ve yakıtlarda aşınma partiküllerinin belirlenmesi ve incelenmesini sağlayan ferrografi sistemidir.

  1. Genel Özellikler

    Aşınma partikülleri ve yağda ki kirlenme, manyetik olarak ayıran ve mikroskobik inceleme sunan ferrografi sistemleri makine durum kontrollerinde anahtar rol üstlenmektedirler. Partikül boyutu, yüzey karakteristiği ve alaşımları mikroskobik boyutta belirleyerek aşınan partikülün nereden geldiğini tespit edilir ve sistemin bakım gereksinimlerinin planlaması sağlanır.

  2. İletişim Formu
  3. Dokümanlar
  4. İlgili Ürünler