Etiket: Asidite

Caterpillar Laboratuvarına MiniLab 153 Kurulumu

Caterpillar Yağ Laboratuvarın’a MiniLab 153 Yağ Analizi Sistemi ve Viscol 10AS Otomatik Kinematik Viskozimetre Cihazı kurulum ve eğitimlerini tamamladık. Spectroil Element Analiz Cihazı, LaserNet Partikül Sayım, SpectroVisc Viskozimetre ve FluidScan Yağ Analiz Cihazı kombinasyonundan oluşan MiniLab 153 ve Viscol 10AS Otomatik ASTM D445 Viskozimetre müşterimizin kullanılmdaki ve kullanuılmış yağ analizlerinin tam kapsam dahilinde birkaç dakika […]

Cihaz Kurulum

Microlab 40 ve FluidScan Q1100 Yağ Analiz Cihazları Kurulumu

Microlab 40 Kapsamlı Yağ Analiz ve FluidScan Portatif Kızılötesi Analiz Cihazları’nın kurulum ve eğitimlerini tamamladık. Elemental analiz, partikül sayım, asidite, su ve kinematik viskozite ölçümlerini tek platforma birleştiren MicroLab 40 ve FluidScan Q1100 Yağ Analiz Sistemleri ASTM D7417 ve ASTM D7889 standartlarına uygun analiz sonuçları ile birlikte sunduğu otomatik raporlama özelliği ile bakım personelini yağ […]

Cihaz Kurulum

Microlab 40 Yağ Analiz Cihazı Kurulumu

Microlab 40 Kapsamlı Yağ Analiz Cihazı‘nın kurulum ve eğitimlerini tamamladık. Elemental analiz, partikül sayım, asidite, su ve kinematik viskozite ölçümlerini tek platforma birleştiren MicroLab40 Yağ Analiz Sistemi ASTM D7417 standartına uygun analiz sonuçları ile birlikte sunduğu otomatik raporlama özelliği ile bakım personelini yağ değişimi ve/veya makine arızası ile ilgili önceden uyararak büyük problemlerin oluşmasını engeller. […]

Cihaz Kurulum

Kullanılmış Yağ Analizleri Eğitimi

Kullanılmış yağlarda kinematik viskozite, elemental dağılım, partikül sayımı, su içeriği, asidite ve yakıt seyrelmesi analiz teknikleri ile ilgili kullanıcı eğitimlerini başarı ile tamamladık. Yağ analizlerinin gerçekleştirilmesi ve limit dışı değerlerde alınması gereken önlemler ile ilgili verilen bilgiler dahilinde yüksek başarı sağlayan tüm katılımcılarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Eğitim / Seminer

MiniLab 153 Sistemi Kurulumu

Spectroil 120 Elemental Analiz, LNF Q230 Partikül Sayım, Görüntüleme, Sınıflandırma, Ferrous Sayım, FluidScan Q1100 (Oksidasyon, TAN, TBN, Su, Nitrasyon, Sülfasyon) ve Q3050 Kinematik Viskozimetre Sisteminden oluşan MiniLab 153 Yağ Analiz Sistemi’nin kurulumunu tamamladık. Bu sistem ile beraber sunulan OilView ve TruVu Trend Takip Yazılımı ile tüm ekipmanların sonuçlarının ortak veri tabanında istenildiği zaman görüntülenmesini sağlamaktadır.

Cihaz Kurulum

Microlab Tümleşik Yağ Analiz Sistemi Kurulumu

Elemental analiz, partikül sayım, asidite, su ve kinematik viskozite tayinlerini tek platforma birleştiren MicroLab40 Yağ Analiz Sistemi’nin kurulumunu tamamladık. Özellikle dizel motor filolarının yönetimi için tercih edilen bu sistem ile elde edilen veriler doğrultusunda makine üzerinde gerçekleştirilmesi gereken işlemler bakım mühendislerine önerilmektedir.

Cihaz Kurulum