Etiket: Köpürme Eğilimi

PT Teknoklop Biolab Ziyareti

PT TeknoKlop Endonezya firmasına tarafından firmamıza gerçekkleştirdikleri ziyaretleri için teşekkür ederiz. Avief Nurrokhim Maryono ve Syaikhoniabdur Rokhman tarafından gerçekleltirilen bu ziyarette üretim ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz Otomatik Kinematik Viskozimetre Sistemleri, RPVOT Oksidasyon Kararlılık Analizörleri ve diğer ürünlerimiz ile ilgili geniş bir servis ve satış eğitimlerini başarı ile tamamladık.

Eğitim / Seminer, Kurumsal

Foamer A40 Köpürme Eğilimi Tayin Cihazı Kurulumu

Foamer A40 Köpürme Karakteristiği (Eğilimi) Analiz Cihazı’mızı bölgemizin en büyük madeni yağ üreticisi olan Petrol Ofisi (Vitol) Laboratuvarına kurulumunu başarı ile gerçekleştirdik. ASTM D892, D6082, D1881, D7840 standartlarına uygun analizler için geliştirilen Foamer A40, kuru (hava) banyo tasarımı ile numunelerin hızlı bir şekilde ısıtılmasını ve soğutulmasını ayrıca analizlerin temiz ve zaahmetsiz bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır […]

Cihaz Kurulum

Köpürme Eğilimi Sistemi Kurulumu

Madeni yağların ASTM D892 standartına göre köpürme eğilimlerinin belirlenmesi için 24°C ve 93.5°C sıcaklıklarda aynı anda çalışılmasına imkan sunan D892 Köpürme Eğili Test Sistemi’nin kurulumunu gerçekleştirdik.

Cihaz Kurulum