Etiket: Kükürt Tayini

PetraMax Elemental Tayin Cihazı Kurulumu

Petramax petrol ürünlerinde çoklu element görüntüleme cihazınının kurulum ve eğitimlerini başarı ile gerçekleştirdik. Petramax, ASTM D4294 standartına uygun kükürt tayinlerinin yanı sıra Ca, Fe, K, Ni, V vb. kritik 12 element değerlerinin de aynı analiz ile görüntülenmesini sağlamaktadır.

Cihaz Kurulum

Petra 4294 Kükürt Tayin Cihazı Kurulumu

Petra 4294 Kükürt Tayin Cihazı‘nın kurulum ve eğitimlerini başarı ile tamamladık. Petra 4294, tüm hidrokarbon matrislerinde 2.6  ppm seviyesine kadar ASTM D4294, ISO 8754 ve IP 336 standartlarına uygun kükürt seviyesinin görüntülenmesini sağlamaktadır. Petra Sistemleri arasında sunulan PetraMax Sistemleri ile de kükürt tayininin yanı sıra P, Zn, Ca, Fe, K, Ni, V elementleri dahil 12 […]

Cihaz Kurulum

Sıvı Yakıt Analiz Sistemleri Kurulumu

Ham petrolden hafif yakıtlara kadar tüm petrol ürünlerinde buhar basıncı (VP Vision), kükürt tayini (PetraMax) ve kinematik viskozimetre (Viscol-10) cihazlarının kurulumları ve kullanıcı eğitimlerini tammaladık.

Cihaz Kurulum

Sindie G3 Kükürt Tayin Sistemi Kurulumu

Petrol ürünlerinde ASTM D2622 ve ASTM D7039 standartlarına uygun 0,15 ppm seviyesine kadar kükürt tayinleri için Sindie Gen3 Monokromatik Dalgaboyu Yayınımlı X-Ray Flöresans Sistem’nin kurulum, kalibrasyon ve eğitimlerini tamamladık.

Cihaz Kurulum