Ürünler

D1263 Gres Sızıntı Eğilimi Test Cihazı

Gres yağlarının sızma eğilimlerinin tayini için geliştirilmiştir.

MD 331-SDS H2S & Toplam Sülfür Dual Stream Analiz Cihazı

Bant tabanlı ölçüm teknolojisi ile merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt seviyesi takip sistemi

ODOL Ramsbottom Karbon Kalıntısı Tayin Cihazı

Petrol ürünlerinde karbon kalıntısı tespiti için geliştirilmiştir.

DIST D-1160CC Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun tam otomatik vakum distilasyon sistemi

Demir Kalıntı Sensörü

Ferro-Mon Sensörü, yağlama yağındaki demirli aşınma parçacıklarının gerçek zamanlı doygunluğunu (%) izler.

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm sıvı ve katı numune tiplerinde 1 ppm - %100 aralığında nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

ROW Algae Su Kalitesi Ölçümü İçin Temassız Takip Sistemi

“Algal bloom” lar ideal sıcaklık, besin maddeleri ve gerekli ışık koşulları oluştuğunda ortaya çıkmaktadırlar.

D2872 Rolling Thin Film Cihazı

Isı ve havanın hareketli asfalt filmine etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

Plastik Numune Kapları

Viscol Serisi Otomatik Kinematik Viskozimetre modelleri ile kullanıma uygun tek kullanımlık plastik numune kapları.

EX-Fe Check

EZ Fe-Check, dişli kutuları gibi çeşitli sistemlerden toplanan yağ numunelerindeki demir kalıntısı içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde ölçebilen bir cihazdır.

MiniLab 153 Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde aşınma, bozulma, kirlilik, asidite, viskozite tayin ve eğilim takip sistemi

Nova Laboratuvar EDXRF Görüntüleme Sistemi

Nova, Vega & Apollo laboratuvar EDXRF sistemleri içerdikleri yüksek güçlü X-Işını kaynağı ile tüm numune tipleri için en düşük ppm seviyelerinin en kararlı şekilde görüntülenmesini sağlar.

OL600 Pensky Martens Parlama Noktası Tayin Cihazı

Akaryakıtlar, yağlayıcılar ve biyodizel ürünlerinde parlama noktası tayin sistemi

Viskozite Standartları (Genel Kullanım)

Bu sertifikalı, mineral yağ bazlı viskozite standartları, cam kılcal viskozimetreler de dahil olmak üzere birçok viskozimetre tipinin kalibrasyonu ve doğrulanması için geliştirilmiştir.

MiniFlash FP Vision Parlama Noktası Analiz Cihazı

Sıvı ve katı numuneler ile kullanıma uygun sürekli kapalı kap parlama noktası test sistemi

Axcend Analyzer LC

Axcend Analyzer LC, entegre kolon, pompa ve enjektörden oluşan ve ağırlığı 18 pound'dan hafif olan komple bir kromatografik sistemdir.

D1142 Çiğlenme Noktası Test Cihazı

Çiğlenme noktası test sistemi

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

Ball-On-Cylinder Yağlayıcılık Tayin Cihazı (BOCLE)

Havacılık türbin yakıtlarının yağlama özelliklerinin ASTM D5001 standartına göre tayini sistemi

L2000 DX PCB Ölçüm Sistemi

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun PCB tayin sistemi

D5452 Partikül Kontaminasyonu Analiz Cihazı

Havacılık yakıtlarında partikül kirlenmesi tayini için geliştirilmiştir.

D86 Manuel Atmosferik Distilasyon Sistemi

Atmosferik basınçta petrol ürünlerinin damıtılması için geliştirilmiştir.

OL560 Buharlaşma Banyosu

ASTM D381, DIN51784, IP131, EN ISO 6246 standartlarına göre gum içeriği tayin sistemi

Elemental Yağ Referans Standartları

Elemental yağ referans standartları, madeni yağ vb. numunelerde  gerçekleştirilen elemental analizlerin doğruluğunu ve güvenilirliğinin kontrol edilmesi ve kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

OL611 Anilin Noktası Tayin Sistemi

Tam otomatik anilin noktası tayin sistemi

D852 Katılaşma Noktası Tayin Sistemi

Benzenin katılaşma noktasının tayini için geliştirilmiştir.

Yağda Sülfür Standartları

Yağ sertifikalı referans malzemelerdeki (CRM'ler) Conostan kükürt, yakıtların ve diğer petrol ürünlerinin kükürt içeriği analizi sırasında kalibrasyon standartları olarak kullanım için idealdir.

SpectrOil M Yağ Analiz Sistemi

Askeri uygulamalara yönelik elemental analiz sistemi

OL580 Noack Test Sistemi

Noack testleri için tam otomatik analiz sistemi

KRL-SST-1 Kesme Stabilitesi Test Cihazı

Uzun süreli kesme stabilitesi testlerini doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi kesme stabilitesi test cihazı

TL7000 Toplam Asit/Baz Sayısı Tayin Sistemi

Toplam asit sayısı (TAN) ve Toplam Baz Sayısı (TBN) analizleriniz için TL7000 Otoamtik Titrayon Sistemleri

TLB TBN Toplam Baz Sayısı Tayin Kiti

Madeni yağlarının toplam baz sayısı analizlerinin yerinde ve hızlı gerçekleştirilmesi için geliştirilen TLB TBN Kitleri, 5 dk. içerisinde toplam baz sayısı tayinlerinin belirlenmeini sağlar.

Partikül Sayımı Standartları

PartiStan particle counter standards are industry leading secondary calibration standards for automatic particle counters.

FBT-3 Dört Bilye Test Cihazı

Yüksek otomasyon özellikleri ile dört bilye testlerinin farklı koşul ve özelliklerde gerçekleştirilmesi için modüler analiz sistemi

Petra 4294 EDXRF Kükürt Tayin Sistemi

ASTM D4294 standartına uygun kükürt tayin sistemi

Spectroil 100 Serisi – (RDE-OES) Elemental Analiz Sistemi

Yeni ve kullanılmış yağ numunelerinde ASTM D6595 standartına uygun 32 elemente kadar numune içeriği belirlenmesini sağlar.

ASTM D2272 Bakır Katalizör Bobini

Bakır katalizör bobini, ASTM D2272, ASTM D2112 ve IP 229'a uygundur. Bu bobinler, inhibe edilmiş mineral izolasyon yağlarının ve buhar türbini yağlarının döner basınçlı kap (RPVOT) ile oksidasyon stabilitesini değerlendirmek için RBOT / RPVOT testinde kullanılır.

D1838 LPG Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvılaştırılmış petrol gazlarındaki aşındırıcı maddelerin tespiti için geliştirilmiştir.

MD TFS2 Hidrokarbon Analiz Cihazı

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

DIST D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

T2FM Ferrografi Sistemi

Kullanılmış yağlarda, hidrolik sıvılarında, soğutucularda ve yakıtlarda aşınma partiküllerinin belirlenmesi ve incelenmesini sağlayan ferrografi sistemidir.

TR-30 4 Bilye Test Sistemi

Madeni yağlarda aşırı basınç (EP) ve aşınma önleyici (EP) testleri için dört bilye test sistemi

Gaz Numune Dispanseri

Gaz formunda ki numunelerin kromotografi sistemleri aktarımı dispanseri

M90 Karbondioksit Seviyesi Görüntüleme Sistemi

Cihaz doğal gaz uygulamalarında CO2 konsantrasyonlarını izlemek üzere tasarlanmıştır. Cihazda infared dual-beam teknolojisi kullanılmaktadır.

OL880 Saybolt Viskozimetre

Saybolt viskozite tayin sistemi

Etnom XRF Numune Filmi

Sıvı, toz, solüsyonlar, sıkıştırılmış veya küçük boyutlu numuneler ile kullanıma uygun etnom X-Ray Fluoresence (XRF) numune filmleri

Cutie Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvı petrol ürünlerinin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu aşınma etkisinin tespiti için korozyon test sistemi

LTT Düşük Sıcaklık Tork Analiz Cihazı

ASTM D1478, ASTM D4693, IP 186 standartlarına uygun düşük sıcaklık tork analiz sistemi

Yağ Durumu Sensörü

Bu yağ durumu sensörü, yağ ömrü gibi yağ koşullarını kontrol etmek için yağdaki geçirgenliği ölçer.

NL100 Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yağ ve yakıt numunelerinin donma noktası analiz sistemi

D95 Dean & Stark Su Tayin Cihazı

Damıtma yolu ile % su tayin sistemi

ROWEXD Yağ Yakıt Sızıntı Sensörü

ROW EXD yağ (petrol) sızıntı algılayıcısı yanıcı gazlar veya buharların tutuşabilir yoğunlukta bulunduğu tehlikeli alanlardaki sızıntıların tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

InfraCal 2 Toplam Yağ & Gres Tayin Sistemi

Infracal Sistemleri, temiz su, atık su, ve toprak numunelerinde yağ ve gres miktarının 0.1 ppm seviyesine kadar hızlı bir şekilde belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Ferro-Mon Sensör

Ferro-Mon Sensörü, sensör probunda Fe, Ni vb. manyetik parçacıklar toplandığında manyetik akıdaki değişikliği tespit ederek demir konsantrasyonunu ölçer.

VT-3.0 Vakum Tribometresi

VT-3.0, üçüncü nesil modüler vakum tribometre sistemİ

BİOTRİBOMETRE

Dökme malzemelerinin ve kaplamaların araştırmaları için bir biyomalzeme aşınmaları test sistemi

LaserNet 200 Serisi Partikül Sayım, Görüntüleme ve Ferrous İçerik Analiz Sistemi

Kullanılmış madeni yağ, jet yakıtları vb. numunelerin durum ve temizlik kontrolleri için dünyanın en gelişmiş partikül sayım ve sınıflandırma sistemi

OL230 Gres Süzülebilirlik Tayini Cihazı

Mineral bazlı yağların süzülebilirlik testleri için geliştirilmiştir.

UniTest Çok Amaçlı Test Platformu

Mekanik testler, triboloji analizleri veya yüzey görüntüleme işlemleri için tek platform.

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

MiniLab 33 Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Su miktarı, TAN, TBN, oksidasyon, kinematik viskozite, metalik partikül sayımı ve eğilim takip sistemi

Yoğunluk Referans Standart Sıvıları

ISO 9001 onaylı A2LA akredite laboratuvarlarda hazırlanan NIST (National Institute of Standards and Technology) izlenebilirliğine sahip yoğunluk standart sıvıları

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

NL200 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Analiz Cihazı CFPP

Soğuk filtre tıkanma noktası (CFPP) tayin sistemi

ROW Suda Yağ Analizi Erken Uyarı Sistemi

Su ve arazide yağ tespiti için temassız sensor, güvenilir analiz, bakımı kolay, petrol sızıntılarını erkenden tespit eder.

Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

Crystallux-4000M7 GC-MS Sistemi

Crystallux Gaz Kromotografi Sistemi ve M7 Kütle Specktrometresinden oluşan Crystallux-4000M7 GC-MS sistemi,

NL410 Donma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yakıtlar, antifriz ürünleri, fren sıvıları vb. sıvıların donma noktası tayini sistemi

X-Pert EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Seçilebilir 8 filtre ve 8 ikincil hedefin bir arada bulunduğu patentli tasarımı ile alt-ppm seviyesi elemental analiz sistemi

IQT Setan Sayısı Tayin Sistemi

Setan Sayısı ve Ateşleme Kalitesi Ölçüm Sistemi

Viscol-10P Otomatik Polimer Viskozimetre

Plastik, polimer vb. materyaller ile 10°C - 140°C aralığında kullanıma uygun Türkiye'nin ilk ve tek tam otomatik polimer viskozimetre sistemi

OL500 Yumuşama Noktası Tespiti Cihazı

Yumuşama noktası analiz sistemi

MD 331 Div2 H2S ve Toplam Sülfür Tayin Sistemi

On-line merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt tayini

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri, 20ppm, 50ppm ve 500 ppm olarak farklı seviyelerde görüntüleme gerçekleştiren bu kitler ile herhangi bir cihaz kullanımı gerekmeden renk değişimi gözlemlenerek trafo yağlarında PCB (polychlorinated biphenyl) miktarının yerinde ve anında belirlenmesini sağlamaktadır

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

X-Port EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Laboratuvar ve saha ortamlarında katı ve sıvı numuneler için kapsamlı elemental analiz sistemi

Saybolt Viskozite Referans Standart Sıvıları

ISO 9001 onaylı A2LA akredite laboratuvarlarda hazırlanan NIST (National Institute of Standards and Technology) izlenebilirliğine sahip viskozite referans standart sıvıları

NL226 Düşük Sıcaklık Akış Analiz Cihazı

Dizel yakıtların düşük sıcaklık filtrelenebilirlik testi

MiniDis ADXpert Atmosferik Distilasyon Sistemi

Laboratuvar ve saha ortamlarında kalite kontrolü uygulamaları için atmosferik distilasyon sistemi

FDM 6000 Yakıt Seyrelmesi Cihazı

Kullanılmış yağlarda yakıt sızıntı tespit sistemi

EVD-10 Denge Buhar Dispanseri

Katı ve sıvı numune buharının statik olarak gaz kromotografi sistemlerine aktarımı sistemi

HT3000A Otomatik Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

HT2000H Otomatik Headspace Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

S-12, S-21 & AM Özel Standartları

Conostan Metallo-Organic certified reference materials were designed for use with ICP, rotrode, XRF, and other instruments during the determination of trace metals in organic materials.

MD 331S Taşınabilir Görüntüleme Sistemi

Gaz akış sistemlerinde merkaptan sülfür (H2S) içeriği görüntüleme sistemi

D1019 Sülfonasyon Numarası Analiz Cihazı

Petrol ürünlerinde aromatik hdrokarbonların tespiti sistemi

Signal Silisyum Tayin Sistemi

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği silisyum miktarının 0.65 ppm - 3000 ppm aralığında ölçüm sistemi

Parlama Noktası Referans Standart Sıvıları

ISO 9001 onaylı A2LA akredite laboratuvarlarda hazırlanan NIST (National Institute of Standards and Technology) izlenebilirliğine sahip parlama noktası standart sıvıları

ROW DOM Su Kalitesi Analiz Sistemi

Çözünmüş organik maddelerin konsantrasyon değişikliklerinin izlenmesi yolu ile suyun arıtılması erken uyarı sistemi.

PetraMax HDXRF Elemental Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinin içerdiği kükürt ve 12 ek element tayinleri için EDXRF analiz sistemi

M60 Sürekli Oksijen Seviyesi Görüntüleme Sistemi

Cihaz doğal gaz uygulamalarında PPM ve yüzde mertebesinde O2 konsantrasyonlarını izlemek üzere tasarlanmıştır.

Hydroscout Su Tayin Kitleri

Madeni yağların içerdiği toplam su oranının belirlenmesi için tayin kitleri

Piroliz Sistemi

Plastik, polimer, kauçuk, boya vb. materyallerin kromotografi analizleri için Piroliz Sistemi

D892 Köpüklenme Testi Analiz Sistemi

Yağlama yağlarının köpüklenme noktası tayini için geliştirilmiştir.

TLB TAN Asit Sayısı Tayin Kiti

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun hızlı toplam asit sayısı (TAN) tayin kiti

Pasol Oksidasyon Stabilitesi Analiz Cihazı

Yeni ve kullanılmış yağ numuneleri için kuru blok oksidasyon stabilitesi tayin sistemi

D2386 Donma Noktası Test Cihazı

Havacılık yakıtlarının donma noktası tayini için geliştirilmiştir.

Thermodesorber

Uçucu organik bileşiklerin gaz kromotografi analizleri için thermodesorber sistemi

HT2800T HS, SPME, Sıvı Örnekleme Ünitesi

Sıvı, headspace ve SPME (solid phase microextraction) enjeksiyonları için tümleşik örnekleme ünitesi

CoolCheck Antifriz ve Dizel Egzos Sıvısı Analiz Sistemi

Soğutma sıvıları ve dizel egzoz sıvısı analizleri için otomatik analiz sistemi

OL715 Reid Buhar Basıncı Test Sistemi

Petrol ürünlerinin REID metodu ile buhar basıncı tayini için geliştirilmiştir.

Minivap VP Vision Buhar Basıncı Analiz Cihazı

0-2000 kPa aralığında benzin, jet yakıtı, ham petrol, LPG ve solvent numunelerinin buhar basıncı testleri için buhar basıncı analiz sistemi

D1478 Düşük Sıcaklık Tork Analiz Sistemi

Rulman gres yağlarının düşük sıcaklık tork tayinleri için geliştirilmiştir.

D566 Gres Damlama Noktası Analiz Sistemi

Gres yağlarının damlama noktası tayini için geliştirilmiştir.

D2711 Sudan Ayrılabilme Test Cihazı

Yağlama yağlarının sudan ayrılabilme özelliklerinin tespiti için geliştirilmiştir.

Prolene XRF Numune Filmi

Sıvı, toz, solüsyonlar, sıkıştırılmış veya küçük boyutlu numuneler ile kullanıma uygun prolene X-Ray Fluoresence (XRF) numune filmleri

HFRR 4.2 Yağlayıcılık Tayin Cihazı

Uluslararası test standartlarına uygun yakıt ve madeni yağ yağlama özelliği HFRR analiz sistemi

Sindie Kükürt Tayin Cihazı

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği kükürt miktarının 0.15 ppm - %10 aralığında ölçüm sistemi

D6 Isıl Kütle Kaybı Test Sistemi

Yağ ve asfaltik bileşiklerin ısınması kaybının tayini için geliştirilmiştir.

OL670 Cleveland Parlama Noktası Tayin Cihazı

Petrol ürünleri, gaz yağları, akaryakıtlar, yağlayıcılar üzerinde parlama ve yanma noktası tayin sistemi

D721 Parafinde Yağ ve Solvent Tayin Sistemi

Petrol mumlarındaki yağ içeriğinin tayini için geliştirilmiştir.

XRF Numune Kapları

Sıvı, toz, solüsyonlar, sıkıştırılmış veya küçük boyutlu numuneler ile kullanıma uygun X-Ray Fluoresence (XRF) numune kapları

D972 Buharlaşma Kaybı Test Cihazı

Gres ve yağların buharlaşma kaybı tayini için geliştirilmiştir.

D70 Yoğunluk Banyosu

Ham petrol ve petrol ürünlerinin Api gravitesi tespiti için geliştirlmiştir.

DIST D2892 Ham Petrol Distilasyon Sistemi

ASTM D2892 standartına uygun fraksiyonel toplama özelliğine sahip True Boiling Point (TBP) sistemi

PORLA Stabilite ve Uyumluluk Analiz Cihazı

Ham petrol, ağır yakıtlar, bitümen, ve yağ rafinasyon işlemlerinde harmanlama optimizasyonu sistemi

D2420 LPG Hidrojen Sülfat Tayin Cihazı

Sıvılaştırılmış LPG'de hidrojen sülfür içeriği tayini için geliştirilmiştir.

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

Focus LC

Focus LC yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) sistemi, numune kaynağının yakınına kolayca yerleştirilebilecek kadar küçük ve herhangi bir son teknoloji laboratuvarda kullanılabilecek kadar güçlüdür.

Sıvı Erozyonu Test Cihazı

Sıvı-katı erozyonu ve arıza mekanizmalarının simülasyonu için hassas erozyon test sistemi

Viscol-10J Otomatik Düşük Sıcaklık Viskozimetresi

Türkiye'nin ilk ve tek ASTM D445 standartına uygun tam otomatik kinematik düşük sıcaklık viskozimetresi

4 Ball Test Numunesi

IP 239 için 1000 krom çelik bilyeden oluşan paket - çapı 12,7 mm, ISO 3290-1:2008 Sınıf 5'e ve ISO 683-17:1999 malzeme spesifikasyonuna göre yapılmıştır.

Q3000 Portatif Kinematik Viskozimetre

SpectroVisc, ergonomik boyutu ve dahili bataryası ile yağ ve yakıt numunelerinin 40°C’de kinematik viskozite tayinlerinin sahada elde edilmesi için geliştirilmiştir.

Dinamik Viskozite Referans Standart Sıvıları

ISO 9001 onaylı A2LA akredite laboratuvarlarda hazırlanan NIST (National Institute of Standards and Technology) izlenebilirliğine sahip dinamik viskozite standart sıvıları

Clora Klor Tayin Cihazı

Hidrokarbon türevi ürünler için toplan klor elementi tayin cihazı

MD 330 Taşınabilir H2S Analiz Sistemi

Merkaptan sülfür (H2S) ve toplam sülfür miktarlarının saha ölçümleri 

MiniScan IR Vision Yakıt Analiz Cihazı

Jet yakıtları, benzin ve dizel yakıtların kalite parametrelerinin kapsamlı ölçümleri için taşınabilir kızılötesi yakıt analiz cihazı

MD Sulfur Sentry H2S Analiz Cihazı

Laboratuvar uygulamarına yönelik hassas merkaptan sülfür tayin sistemi

D665 Pas Önleme Karakteristiği Analiz Sistemi

Suda inhibe edilmiş mineral yağların pas önleyici özellikleri tayini için geliştirilmiştir.

Ortak Yağ Analiz Programı (JOAP)

Conostan, ABD Savunma Bakanlığı'nın Spektrometrik Yağ Analizi Programı Standartlar Komitesi'nin aşınma metalleri analiz programları için gerekliliklerini karşılamak üzere 35 yılı aşkın bir süre önce D serisi standartları geliştirmektedir.

Çift Silindir Tribometresi

Çeşitli temas basınçları ile döner-kayan kontakların bağımsız güç destekli aşınma deneyleri için analiz sistemi

FieldLab Portatif Yağ Analiz Sistemi

Madeni yağ analizlerinin yerinde ve anında gerçekleştirilmesi amacı ile geliştirilen gelişmiş yağ analiz sistemi

Yağdaki Bağıl Nem Sensörü

Ferro-Mon Sensörü, yağlama yağındaki demirli aşınma parçacıklarının gerçek zamanlı doygunluğunu (%) izler.

HFRR Test Kitleri

HFRR yağlayıcılık test cihazları ile kullanıma uygun üst ve alt test spesimen kitleri

Kinematik Viskozite Referans Standart Sıvıları

ISO 9001 onaylı A2LA akredite laboratuvarlarda hazırlanan NIST (National Institute of Standards and Technology) izlenebilirliğine sahip viskozite referans standart sıvıları

Oil-Mon Entegre Yağ Durumu Monitörü

Oil-Mon yağlayıcılardaki/hidrolik yağdaki su içeriğini; reaktifler olmadan ölçebilme olanağı sağlar.

Viskozite Sensörü

Viskozite sensörü, yağdaki bir vibratörün viskozitesini ölçen bir sensördür.

ABT-3 Aşınma Analiz Sistemi

Kuru kum ve çamurlu su ortamlarında aşınma analizlerini tek platformda toplayan test sistemi

Phoebe Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi

MicroLab Kapsamlı Yağ Analiz Sistemi

Motor, dişli, hidrolik ve şanzuman yağ kontrolleri için tümleşik analiz sistemi

MiniLab EL Serisi Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde kirlilik, asidite, kinematik viskozite, elemental analiz ve eğilim takip sistemi

MD TFS1 Hidrokarbon Görüntüleme Sistemi

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

D482 Kül Fırını

Petrol ve türevlerindeki kül miktarının tayini için geliştirilmiştir.

D127 Erime Noktası Test Cihazı

Petrol mumunun erime noktası tespiti için geliştirilmiştir.

MD 132 Proses Gaz Kromatografisi

Doğalgaz (LNG) akış hatlarında C6+ içerikli bileşenlerin izlenmesi

D1319 FIA Floresan Adsorpsiyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinde hidrokarbon tayinleri için geliştirilmiştir.

MD TFSP Hidrokarbon Analiz Sistemi

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

ICP Solvent

PremiSolv ICP solventi, ICP-AES, RDEAES veya UVF ile analiz için yağ ve organik sıvı numunelerinin seyreltilmesi için idealdir.

ASTM D892 Mott Metal Difüzör Taşı

Köpüklenme özellikleri (eğilim) analizi için Mott metal difüzör taşı

Bulamaç Jet Erozyon Test Cihazı

Makine ve boru hatları aşınmaları analizleri için laboratuvar tipi aşınma analiz sistemi

NL300 Akma Noktası Tayin Cihazı

Madeni yağ vb. numuneleri için tam otomatik akma noktası tayin sistemi

MiniLab 53 Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde kirlilik, asidite, viskozite tayin ve eğilim takip sistemi

POD 4.0 Çok Kapsamlı Tribometre

Tüm triboloji analizlerine uygun çok yönlü aşınma ve sürtünme test sistemi

Vartector Vernikleşme Test Cihazı

Yağlarda vernikleşme test cihazı

Focus LC Numune Kutusu

Axcend'in devrim niteliğindeki çevre dostu, kompakt ve taşınabilir HPLC cihazları ve aksesuarları serisi, benzersiz performans ve güvenilirlik sunmak üzere tasarlanmıştır.

MD 131 Proses Gaz Kromatografisi

Petrol ve gaz endüstrilerinde farklı uygulama taleplerine yönelik on-line kromotografi analizleri için geliştirilmiştir.

D1742 Gresten Ayrışan Yağ Miktarı Test Sistemi

Gres yağlarından yağ ayırımının tayini için geliştirilmiştir.

D2547 Kurşun, Asit ve Tuz İçeriği Analiz Sistemi

Benzin içindeki kurşunun Volumetrik-Kromat yönteminde tespiti için geliştirilmiştir.

MD 331S Merkaptan Sülfür (H2S) Toplam Sülfür Analiz Cihazı

Bant tabanlı merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt tayin sistemi

Toplam Su İçeriği Sensörü

Yağdaki elektrotlardan gelen suyu ölçen taşınabilir bir ölçüm cihazıdır.

TAN & TBN Standartları

Petrol ürünlerinde toplam asit sayısı ve toplam baz sayısı önemli ölçümlerdir. Conostan TAN ve TBN standartlarıyla test yöntemlerini gerçekleştirirken titratörünüzün en doğru kalibrasyonunu ve daha yüksek hassasiyeti elde edin.

NL225 Filtre Tıkanma Eğilimi Analiz Cihazı

Özel bir temizlik gerektiren damıtılmış yakıt yağlarının filtre tıkanma eğiliminin (FPT) belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Sindie+Cl Kükürt Klor Tayin Cihazı

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

Viscol-10AS Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

JOAP Elemental Yağ Referans Standartları (MIL-DTL-85694)

MIL-DTL-85694 (JOAP) standartı dahilinde elemental analiz cihazlarının kontrol ve kalibrasyonları için Elemental Yağ Analiz Standartları

Mylar XRF Numune Filmi

Sıvı, toz, solüsyonlar, sıkıştırılmış veya küçük boyutlu numuneler ile kullanıma uygun mylar X-Ray Fluoresence (XRF) numune filmleri

Biyodizelde Sülfür & Metaller

Conostan D serisi standartları özellikleriyle bilinmektedir. Olağanüstü istikrar ve doğrulukla sonuçlanan benzersiz kimya.

D4870 Toplam Sediment Analiz Sistemi

Atık yakıtlarda toplam kalıntı tayini için geliştirilmiştir.

MiniLab 23 Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde su miktarı, TAN (Toplam Asit Sayısı), TBN (Toplam Baz Sayısı), oksidasyon, katkı maddelerinin dumuru ve kinematik viskozite analiz ve eğilim takip sistemi

HT3100A Otomatik Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

Yanma Isısı Test Cihazı

Sıvı hidro-karbon yakıtların yanma ısısının tespiti için geliştirilmiştir..

D156 Saybolt Kromometre

Petrol ürünlerinin Saybolt Kromometre Yöntemi ile renk tayini için geliştirilmiştir.

X-Ceed EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Seçilebilir 8 adet x-ray filtre ile ppm seviyesi ölçümler için elemental analiz sistemi

Jet Motoru Erozyon Test Sistemi

Malzeme ve kaplamaların erozyon altında davranışlarının görüntülenme sistemi

MiniVap On-Line RVP Buhar Basıncı Analiz Sistemi

Benzin, ham petrol, LPG vb. numunelerin direk akış hattı üzerinde sürekli analiz imkanı sunan on-line buhar basıncı analiz sistemi.

FluidScan Portatif Yağ Analiz Cihazı

Madeni yağların kalite ve durum kontrolü için kızılötesi (IR) analiz sistemi

DAD 1000

Easy integration with the Axcend Focus LC makes this device the right choice for fast, standard analytical, semi-preparative and preparative separations.

X-ACT EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Seçilebilir 8 adet filtre x-ray filtrenin bir arada bulunduğu tasarımı ile ppm seviyesi ölçümlerin en hassas şekilde elde edilmesini sağlar.

Crystallux 4000M Gaz Kromotografi Sistemi

Otomatik modüler gaz kromotografi sistemi

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

MD 331 Taşınabilir H2S Analiz Sistemi

Tüm doğal gaz numunelerinde H2S ölçümü yapabilen taşınabilir analiz sistemidir.