Ürünler

TLB TBN Baz Sayısı Tayin Kitleri

Madeni yağlarda toplam baz sayısı tayin kitleri

MD 132 Proses Gaz Kromatografisi

Doğalgaz (LNG) akış hatlarında C6+ içerikli bileşenlerin izlenmesi

OL670 Cleveland Parlama Noktası Tayin Cihazı

Petrol ürünleri, gaz yağları, akaryakıtlar, yağlayıcılar üzerinde parlama ve yanma noktası tayin sistemi

FieldLab Portatif Yağ Analiz Sistemi

Madeni yağ analizlerinin yerinde ve anında gerçekleştirilmesi amacı ile geliştirilen gelişmiş yağ analiz sistemi

D127 Erime Noktası Test Cihazı

Petrol mumunun erime noktası tespiti için geliştirilmiştir.

X Pert EDXRF Elemental Görüntüleme Sistemi

Farklı modelleri ile C(6)-Fm(100) aralığında tüm elementlerin belirlenmesi için geliştirilmiştir.

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

CoolCheck Antifriz ve Dizel Egzos Sıvısı Analiz Sistemi

Soğutma sıvıları ve dizel egzoz sıvısı analizleri için otomatik analiz sistemi

MiniLab EL Serisi Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde kirlilik, asidite, kinematik viskozite, elemental analiz ve eğilim takip sistemi

IQT Setan Sayısı Tayin Sistemi

Setan Sayısı ve Ateşleme Kalitesi Ölçüm Sistemi

1120CC Antifriz ve Fren Yağı Distilasyon Sistemi

Antifriz ve fren yağı numuneleri için otomatik distilasyon sistemi

HT2800T HS, SPME, Sıvı Örnekleme Ünitesi

Sıvı, headspace ve SPME (solid phase microextraction) enjeksiyonları için tümleşik örnekleme ünitesi

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

Hydroscout Su Tayin Kitleri

Madeni yağların içerdiği toplam su oranının belirlenmesi için tayin kitleri

D721 Parafinde Yağ ve Solvent Tayin Sistemi

Petrol mumlarındaki yağ içeriğinin tayini için geliştirilmiştir.

NL200 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Analiz Cihazı CFPP

Soğuk filtre tıkanma noktası (CFPP) tayin sistemi

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri

Trafo yağlarında yerinde PCB (Poliklorlu Bifenil) tayin kitleri

Sindie-Online Proses Kükürt Takip Sistemi

Rafineri, terminal vb. endüstriyel tesislerin boru hatlarında sürekli kükürt seviyesi takibi için on-line kükürt tayin sistemi

FDM 6000 Yakıt Seyrelmesi Cihazı

Kullanılmış yağlarda yakıt sızıntı tespit sistemi

PD200 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

Petra 4294 EDXRF Kükürt Tayin Sistemi

ASTM D4292 standartına uygun kükürt tayin sistemi

MD 331-SDS H2S & Toplam Sülfür Dual Stream Analiz Cihazı

Bant tabanlı ölçüm teknolojisi iöe merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt seviyesi takip sistemi

Sindie+Cl Kükürt & Klor Tayin Sistemi

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

D482 Kül Fırını

Petrol ve türevlerindeki kül miktarının tayini için geliştirilmiştir.

MD TFSP Hidrokarbon Analiz Sistemi

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

D6 Isıl Kütle Kaybı Test Sistemi

Yağ ve asfaltik bileşiklerin ısınması kaybının tayini için geliştirilmiştir.

NL225 Filtre Tıkanma Eğilimi Analiz Cihazı

Özel bir temizlik gerektiren damıtılmış yakıt yağlarının filtre tıkanma eğiliminin (FPT) belirlenmesi için geliştirilmiştir.

OL580 Noack Test Sistemi

Noack testleri için tam otomatik analiz sistemi

OL600 Pensky Martens Parlama Noktası Tayin Cihazı

Akaryakıtlar, yağlayıcılar ve biyodizel ürünlerinde parlama noktası tayin sistemi

ROW Suda Yağ Analizi Erken Uyarı Sistemi

Su ve arazide yağ tespiti için temassız sensor, güvenilir analiz, bakımı kolay, petrol sızıntılarını erkenden tespit eder.

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

D2711 Sudan Ayrılabilme Test Cihazı

Yağlama yağlarının sudan ayrılabilme özelliklerinin tespiti için geliştirilmiştir.

OL715 Reid Buhar Basıncı Test Sistemi

Petrol ürünlerinin REID metodu ile buhar basıncı tayini için geliştirilmiştir.

D892 Köpüklenme Testi Analiz Sistemi

Yağlama yağlarının köpüklenme noktası tayini için geliştirilmiştir.

D70 Yoğunluk Banyosu

Ham petrol ve petrol ürünlerinin Api gravitesi tespiti için geliştirlmiştir.

D1263 Gres Sızıntı Eğilimi Test Cihazı

Gres yağlarının sızma eğilimlerinin tayini için geliştirilmiştir.

Viscol-10A Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

PORLA Stabilite ve Uyumluluk Analiz Cihazı

Ham petrol, ağır yakıtlar, bitümen, ve yağ rafinasyon işlemlerinde harmanlama optimizasyonu sistemi

LaserNet 200 Serisi Partikül Sayım, Görüntüleme ve Ferrous İçerik Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ, jet yakıtları vb. numunelerin durum ve temizlik kontrolleri için dünyanın en gelişmiş partikül sayım ve sınıflandırma sistemi

Pat940 TAN/TBN Titrasyon Sistemi

Toplam asit sayısı (TAN) ve Toplam Baz Sayısı (TBN) analizleriniz için PAT940 titrayon sistemleri kesin ve hızlı sonuçlar sunmaktadır.

PetraMax EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinin içerdiği kükürt ve 12 ek element tayinleri için EDXRF analiz sistemi

MiniLab 33 Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Su miktarı, TAN, TBN, oksidasyon, kinematik viskozite, metalik partikül sayımı ve eğilim takip sistemi

FluidScan Portatif Yağ Analiz Cihazı

Madeni yağların kalite ve durum kontrolü için kızılötesi (IR) analiz sistemi

Piroliz Sistemi

Plastik, polimer, kauçuk, boya vb. materyallerin kromotografi analizleri için Piroliz Sistemi

TLB TAN Asit Sayısı Tayin Kiti

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun hızlı toplam asit sayısı (TAN) tayin kiti

MD 331S Merkaptan Sülfür (H2S) Toplam Sülfür Analiz Cihazı

Bant tabanlı merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt tayin sistemi

SL5 Katı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Yüksek saflıkta katı-sıvı ekstraksiyon sistemi

T2FM Ferrografi Sistemi

Kullanılmış yağlarda, hidrolik sıvılarında, soğutucularda ve yakıtlarda aşınma partiküllerinin belirlenmesi ve incelenmesini sağlayan ferrografi sistemidir.

D524 Ramsbottom Karbon Kalıntısı Analiz Sistemi

Petrol ürünlerinde karbon kalıntısı tespiti için geliştirilmiştir.

ROWEXD Yağ Yakıt Sızıntı Sensörü

ROW EXD yağ (petrol) sızıntı algılayıcısı yanıcı gazlar veya buharların tutuşabilir yoğunlukta bulunduğu tehlikeli alanlardaki sızıntıların tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

HT2000H Otomatik Headspace Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

MicroLab Kapsamlı Yağ Analiz Sistemi

Motor, dişli, hidrolik ve şanzuman yağ kontrolleri için tümleşik analiz sistemi

Gaz Numune Dispanseri

Gaz formunda ki numunelerin kromotografi sistemleri aktarımı dispanseri

SpectrOil M Yağ Analiz Sistemi

Askeri uygulamalara yönelik elemental analiz sistemi

NL226 Düşük Sıcaklık Akış Analiz Cihazı

Dizel yakıtların düşük sıcaklık filtrelenebilirlik testi

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

Crystallux-4000M7 GC-MS Sistemi

Crystallux Gaz Kromotografi Sistemi ve M7 Kütle Specktrometresinden oluşan Crystallux-4000M7 GC-MS sistemi,

NL410 Donma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yakıtlar, antifriz ürünleri, fren sıvıları vb. sıvıların donma noktası tayini sistemi

InfraCal 2 Toplam Yağ & Gres Tayin Sistemi

Infracal Sistemleri, temiz su, atık su, ve toprak numunelerinde yağ ve gres miktarının 0.1 ppm seviyesine kadar hızlı bir şekilde belirlenmesi için geliştirilmiştir.

D972 Buharlaşma Kaybı Test Cihazı

Gres ve yağların buharlaşma kaybı tayini için geliştirilmiştir.

D1019 Sülfonasyon Numarası Analiz Cihazı

Petrol ürünlerinde aromatik hdrokarbonların tespiti sistemi

MD 330 Taşınabilir H2S Analiz Sistemi

Merkaptan sülfür (H2S) ve toplam sülfür miktarlarının saha ölçümleri 

FilmDist TF650 Thin-Film Evaporasyon Sistemi

FILMDIST TF650 Thin-film Evaporatör Sistemi, sıcaklık hassasiyeti yüksek ürünlerin rotary Thin-film yöntemi ile ayrıştırma testleri için geliştirilmiştir.

D86 Manuel Atmosferik Distilasyon Sistemi

Atmosferik basınçta petrol ürünlerinin damıtılması için geliştirilmiştir.

HT3000A Otomatik Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

D1142 Çiğlenme Noktası Test Cihazı

Çiğlenme noktası test sistemi

MiniLab 153 Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde aşınma, bozulma, kirlilik, asidite, viskozite tayin ve eğilim takip sistemi

D852 Katılaşma Noktası Tayin Sistemi

Benzenin katılaşma noktasının tayini için geliştirilmiştir.

NL100 Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yağ ve yakıt numunelerinin donma noktası analiz sistemi

MD 131 Proses Gaz Kromatografisi

Petrol ve gaz endüstrilerinde farklı uygulama taleplerine yönelik on-line kromotografi analizleri için geliştirilmiştir.

D4870 Toplam Sediment Analiz Sistemi

Atık yakıtlarda toplam kalıntı tayini için geliştirilmiştir.

SP200 Thin-Film Evaporasyon Sistemi

Rotary thin-film yöntemi ile ayrıştırma testleri için evaporatör sistemi

NL300 Akma Noktası Tayin Cihazı

Madeni yağ vb. numuneleri için tam otomatik akma noktası tayin sistemi

MD 331S Taşınabilir Görüntüleme Sistemi

Gaz akış sistemlerinde merkaptan sülfür (H2S) içeriği görüntüleme sistemi

Nova Laboratuvar EDXRF Görüntüleme Sistemi

Nova, Vega & Apollo laboratuvar EDXRF sistemleri içerdikleri yüksek güçlü X-Işını kaynağı ile tüm numune tipleri için en düşük ppm seviyelerinin en kararlı şekilde görüntülenmesini sağlar.

D566 Gres Damlama Noktası Analiz Sistemi

Gres yağlarının damlama noktası tayini için geliştirilmiştir.

250SR Mixer-Settler Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Sıvı-sıvı karışım ekstraksiyonları için mixer-settler ekstraksiyon sistemi

Viscol-10P Otomatik Polimer Viskozimetre

Plastik, polimer vb. materyaller ile 10°C - 140°C aralığında kullanıma uygun Türkiye'nin ilk ve tek tam otomatik polimer viskozimetre sistemi

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm sıvı ve katı numune tiplerinde 1 ppm - %100 aralığında nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

Spectroil 100 Serisi – (RDE-OES) Elemental Analiz Sistemi

Yeni ve kullanılmış yağ numunelerinde ASTM D6595 standartına uygun 32 elemente kadar numune içeriği belirlenmesini sağlar.

SP500 Short-Path Evaporasyon Sistemi

SP500 Shorth Path Evaporatör Sistemi, sıcaklık hassasiyeti yüksek ürünlerin short-path yöntemi ile ayrıştırma testleri için geliştirilmiştir.

L2000 DX PCB Ölçüm Sistemi

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun PCB tayin sistemi

D156 Saybolt Kromometre

Petrol ürünlerinin Saybolt Kromometre Yöntemi ile renk tayini için geliştirilmiştir.

Yanma Isısı Test Cihazı

Sıvı hidro-karbon yakıtların yanma ısısının tespiti için geliştirilmiştir..

MD Sulfur Sentry H2S Analiz Cihazı

Laboratuvar uygulamarına yönelik hassas merkaptan sülfür tayin sistemi

ROW DOM Su Kalitesi Analiz Sistemi

Çözünmüş organik maddelerin konsantrasyon değişikliklerinin izlenmesi yolu ile suyun arıtılması erken uyarı sistemi.

OL560 Buharlaşma Banyosu

ASTM D381, DIN51784, IP131, EN ISO 6246 standartlarına göre gum içeriği tayin sistemi

OL880 Saybolt Viskozimetre

Saybolt viskozite tayin sistemi

Copol Bakır Korozyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu aşınma etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

D5452 Partikül Kontaminasyonu Analiz Cihazı

Havacılık yakıtlarında partikül kirlenmesi tayini için geliştirilmiştir.

OL500 Yumuşama Noktası Tespiti Cihazı

Yumuşama noktası analiz sistemi

D2547 Kurşun, Asit ve Tuz İçeriği Analiz Sistemi

Benzin içindeki kurşunun Volumetrik-Kromat yönteminde tespiti için geliştirilmiştir.

D1478 Düşük Sıcaklık Tork Analiz Sistemi

Rulman gres yağlarının düşük sıcaklık tork tayinleri için geliştirilmiştir.

OL230 Gres Süzülebilirlik Tayini Cihazı

Mineral bazlı yağların süzülebilirlik testleri için geliştirilmiştir.

Crystallux 4000M Gaz Kromotografi Sistemi

Otomatik modüler gaz kromotografi sistemi

M60 Sürekli Oksijen Seviyesi Görüntüleme Sistemi

Cihaz doğal gaz uygulamalarında PPM ve yüzde mertebesinde O2 konsantrasyonlarını izlemek üzere tasarlanmıştır.

Lab Sulfur Sentry H2S Tayin Sistemi

Laboratuar uygulamaları için bant tabanlı merkaptan sülfür tayin sistemidir.

MiniLab 53 Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde kirlilik, asidite, viskozite tayin ve eğilim takip sistemi

Q3000 Portatif Kinematik Viskozimetre

SpectroVisc, ergonomik boyutu ve dahili bataryası ile yağ ve yakıt numunelerinin 40°C’de kinematik viskozite tayinlerinin sahada elde edilmesi için geliştirilmiştir.

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

EVD-10 Denge Buhar Dispanseri

Katı ve sıvı numune buharının statik olarak gaz kromotografi sistemlerine aktarımı sistemi

Clora-Online Proses Klor Takip Sistemi

Rafineri, terminal vb. tesislerin boru hatlarında sürekli klor seviyesi takibi için on-line klor tayin sistemi

Pasol Oksidasyon Stabilitesi Analiz Sistemi

Yeni ve kullanılmış yağ numuneleri için kuru blok oksidasyon stabilitesi tayin sistemi

PD104 Hassas Distilasyon Sistemi

Yüksek ayrıştırma hassasiyetine (90 teorik plaka) sahip fraksiyonel distilasyon sistemi

MiniLab 23 Kullanılmış Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde su miktarı, TAN (Toplam Asit Sayısı), TBN (Toplam Baz Sayısı), oksidasyon, katkı maddelerinin dumuru ve kinematik viskozite analiz ve eğilim takip sistemi

D1742 Gresten Ayrışan Yağ Miktarı Test Sistemi

Gres yağlarından yağ ayırımının tayini için geliştirilmiştir.

D1319 FIA Floresan Adsorpsiyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinde hidrokarbon tayinleri için geliştirilmiştir.

MD 331 Taşınabilir H2S Analiz Sistemi

Tüm doğal gaz numunelerinde H2S ölçümü yapabilen taşınabilir analiz sistemidir.

PD100 TBP Fraksiyonel Distilasyon Sistemi

ASTM D2892 standartına uygun fraksiyonel toplama özelliğine sahip True Boiling Point (TBP) sistemi

M90 Karbondioksit Seviyesi Görüntüleme Sistemi

Cihaz doğal gaz uygulamalarında CO2 konsantrasyonlarını izlemek üzere tasarlanmıştır. Cihazda infared dual-beam teknolojisi kullanılmaktadır.

Sindie Kükürt Tayin Sistemi

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği kükürt miktarının 0.15 ppm - %10 aralığında ölçüm sistemi

Thermodesorber

Uçucu organik bileşiklerin gaz kromotografi analizleri için thermodesorber sistemi

D95 Dean & Stark Su Tayin Cihazı

Damıtma yolu ile % su tayin sistemi

D2872 Rolling Thin Film Cihazı

Isı ve havanın hareketli asfalt filmine etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

X-Port EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Laboratuvar ve saha ortamlarında katı ve sıvı numunelker için kapsamlı elemental analiz sistemi

D665 Pas Önleme Karakteristiği Analiz Sistemi

Suda inhibe edilmiş mineral yağların pas önleyici özellikleri tayini için geliştirilmiştir.

MD 331 Div2 H2S ve Toplam Sülfür Tayin Sistemi

On-line merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt tayini

Viscol-10AS Otomatik Kinematik Viskozimetre

ASTM D445/D446 standartlarına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

MD TFS1 Hidrokarbon Görüntüleme Sistemi

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

OL611 Anilin Noktası Tayin Sistemi

Tam otomatik anilin noktası tayin sistemi

ROW Algae Su Kalitesi Ölçümü İçin Temassız Takip Sistemi

“Algal bloom” lar ideal sıcaklık, besin maddeleri ve gerekli ışık koşulları oluştuğunda ortaya çıkmaktadırlar.

HT3100A Otomatik Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

D2420 LPG Hidrojen Sülfat Tayin Cihazı

Sıvılaştırılmış LPG'de hidrojen sülfür içeriği tayini için geliştirilmiştir.

X-CEED Masaüstü EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Farklı numune tiplerine uygun EDXRF multi-elemental analiz sistemi

Clora Klor Tayin Sistemi

Sulu çözeltiler ve sıvı petrol türevlerinin içerdiği klor miktarının 0.13 ppm - %4 aralığında ölçüm sistemi

PD300 Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun olarak vakum distilasyon sistemi

BOCLE 5001 Yağlama Özelliği Analiz Sistemi

Havacılık türbin yakıtlarının yağlama özelliklerinin ASTM D5001 standartına göre tayini sistemi

D1838 LPG Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvılaştırılmış petrol gazlarındaki aşındırıcı maddelerin tespiti için geliştirilmiştir.

MD TFS2 Hidrokarbon Analiz Cihazı

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

Signal Silisyum Tayin Sistemi

Sıvı petrol türevlerinin içerdiği silisyum miktarının 0.65 ppm - 3000 ppm aralığında ölçüm sistemi

Phoebe Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi

D2386 Donma Noktası Test Cihazı

Havacılık yakıtlarının donma noktası tayini için geliştirilmiştir.