Ürünler

Copol Bakır Korozyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinin metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu aşınma etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

Vapol Buhar Aktarım Sistemi

Titrasyon uygulamarında kullanıma uygun buhar aktarım sistemi

Crystallux-4000M7 GC-MS Sistemi

Crystallux Gaz Kromotografi Sistemi ve M7 Kütle Specktrometresinden oluşan Crystallux-4000M7 GC-MS sistemi,

Fido Isıtmalı Santrifüj

Araştırma ve endüstriyel laboratuvarlar için santrifüj.

FieldLab Portatif Yağ Analiz Sistemi

Madeni yağ analizlerinin yerinde ve anında gerçekleştirilmesi amacı ile geliştirilen gelişmiş yağ analiz sistemi

D524 Ramsbottom Karbon Kalıntısı Analiz Sistemi

Petrol ürünlerinde karbon kalıntısı tespiti için geliştirilmiştir.

HT3000A Otomatik Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

MD Sulfur Sentry H2S Analiz Cihazı

Laboratuvar uygulamarına yönelik hassas merkaptan sülfür tayin sistemi

D127 Erime Noktası Test Cihazı

Petrol mumunun erime noktası tespiti için geliştirilmiştir.

L2000 DX PCB Ölçüm Sistemi

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun PCB tayin sistemi

D5452 Partikül Kontaminasyonu Analiz Cihazı

Havacılık yakıtlarında partikül kirlenmesi tayini için geliştirilmiştir.

Sindie Kükürt Tayin Sistemi

MWDXRF kükürt tayin sistemi

D1748 Nem Kabini

Metal koruyucuların pas önleyici özelliklerinin tespiti sistemi

D156 Saybolt Kromometre

Petrol ürünlerinin Saybolt Kromometre Yöntemi ile renk tayini için geliştirilmiştir.

IQT Setan Sayısı Tayin Sistemi

Setan Sayısı ve Ateşleme Kalitesi Ölçüm Sistemi

T2FM Ferrografi Sistemi

Kullanılmış yağlarda, hidrolik sıvılarında, soğutucularda ve yakıtlarda aşınma partiküllerinin belirlenmesi ve incelenmesini sağlayan ferrografi sistemidir.

MicroLab Kapsamlı Yağ Analiz Sistemi

Motor, dişli, hidrolik ve şanzuman yağ kontrolleri için tümleşik analiz sistemi

TL7500 Karl Fischer Su Tayin Sistemi

Tüm numune tiplerinde ppm seviyesinde nem miktarının belirlenmesi için kulometrik karl-fischer titrasyon sistemi

NL225 Filtre Tıkanma Eğilimi Analiz Cihazı

Özel bir temizlik gerektiren damıtılmış yakıt yağlarının filtre tıkanma eğiliminin (FPT) belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Petra 4294 EDXRF Kükürt Tayin Sistemi

ASTM D4292 standartına uygun kükürt tayin sistemi

X Ceed Masaüstü EDXRF Elemental Analiz Sistemi

X-Calibur, Genius IF, RoHS & X-Cite modelleri ile farklı uygulamalara yönelik masaüstü EDXRF Sistemleri, element tayinlerinin en hassas seviyede görüntülenmesi için geliştirilmiştir.

Clor-N-Oil PCB Görüntüleme Kitleri

Trafo yağlarında yerinde PCB (Poliklorlu Bifeniller) tayini gerçekleştirilmesini sağlayan Dexsil PCB Kitleri anlık kalitatif görüntüleme sağlamaktadır.

Gaz Numune Dispanseri

Gaz formunda ki numunelerin kromotografi sistemleri aktarımı dispanseri

PD100 TBP Fraksiyonel Distilasyon Sistemi

ASTM D2892 standartına uygun fraksiyonel toplama özelliğine sahip True Boiling Point (TBP) sistemi

TAG Parlama Noktası Test Cihazı

Ortam sıcaklığı ile +93°C arasında olan petrol ürünlerinde parlama noktasının tayini için geliştirilmiştir.

D852 Katılaşma Noktası Tayin Cihazı

Benzenin katılaşma noktasının tayini için geliştirilmiştir.

NL226 Düşük Sıcaklık Akış Analiz Cihazı

Dizel yakıtların düşük sıcaklık filtrelenebilirlik testi

Crystallux 4000M Gaz Kromotografi Sistemi

Otomatik modüler gaz kromotografi sistemi

Bocle Yağlama Özelliği Analiz Sistemi

ASTM D5001 standartına uygun havacılık türbin yakıtlarının yağlama özelliklerinin tayini sistemi

OL670 Cleveland Parlama Noktası Tayin Cihazı

Petrol ürünleri, gaz yağları, akaryakıtlar, yağlayıcılar üzerinde parlama ve yanma noktası tayin sistemi

FluidScan Portatif Yağ Analiz Cihazı

Madeni yağların kalite ve durum kontrolü için kızılötesi (IR) analiz sistemi

D2547 Kurşun, Asit ve Tuz İçeriği Analiz Sistemi

Benzin içindeki kurşunun Volumetrik-Kromat yönteminde tespiti için geliştirilmiştir.

250SR Mixer-Settler Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

PILOEX 250, 10 farklı ve eş zamanlı çalışma imkanı sunan Mixer-Settler ekstraksiyon sistemi, sıvı-sıvı karışım ekstraksiyonu için geliştirilmiştir.

OL230 Gres Süzülebilirlik Tayini Cihazı

Mineral bazlı yağların süzülebilirlik testleri için geliştirilmiştir.

HT3100A Otomatik Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

OL600 Pensky Martens Parlama Noktası Tayin Cihazı

Akaryakıtlar, yağlayıcılar ve biyodizel ürünlerinde parlama noktası tayin sistemi

FilmDist TF650 Thin-Film Evaporasyon Sistemi

FILMDIST TF650 Thin-film Evaporatör Sistemi, sıcaklık hassasiyeti yüksek ürünlerin rotary Thin-film yöntemi ile ayrıştırma testleri için geliştirilmiştir.

D2386 Donma Noktası Test Cihazı

Havacılık yakıtlarının donma noktası tayini için geliştirilmiştir.

PD104 Hassas Distilasyon Sistemi

Yüksek ayrıştırma hassasiyetine (90 teorik plaka) sahip fraksiyonel distilasyon sistemi

Phoebe MWDXRF Fosfor Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde fosfor tayinleri için MWDXRF analiz sistemi

MiniLab 153 Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde aşınma, bozulma, kirlilik, asidite, viskozite tayin ve eğilim takip sistemi

Clora Klor Tayin Sistemi

MWDXRF klor tayin sistemi

OL611 Anilin Noktası Tayin Sistemi

Tam otomatik anilin noktası tayin sistemi

M60 Sürekli Oksijen Seviyesi Görüntüleme Sistemi

Cihaz doğal gaz uygulamalarında PPM ve yüzde mertebesinde O2 konsantrasyonlarını izlemek üzere tasarlanmıştır.

NL300 Akma Noktası Tayin Cihazı

Madeni yağ vb. numuneleri için tam otomatik akma noktası tayin sistemi

SP500 Short-Path Evaporasyon Sistemi

SP500 Shorth Path Evaporatör Sistemi, sıcaklık hassasiyeti yüksek ürünlerin short-path yöntemi ile ayrıştırma testleri için geliştirilmiştir.

Piroliz Sistemi

Plastik, polimer, kauçuk, boya vb. materyallerin kromotografi analizleri için Piroliz Sistemi

PD200 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D5236 Potstill Vakum Distilasyon Sistemi

TLB TBN Baz Sayısı Tayin Kitleri

Madeni yağlarda toplam baz sayısı tayin kitleri

Sindie+Cl Kükürt & Klor Tayin Sistemi

Sindie+Cl MWDXRF kükürt ve klor tayin sistemi

D1263 Gres Sızıntı Eğilimi Test Cihazı

Gres yağlarının sızma eğilimlerinin tayini için geliştirilmiştir.

D1319 FIA Floresan Adsorpsiyon Test Sistemi

Sıvı petrol ürünlerinde hidrokarbon tayinleri için geliştirilmiştir.

Q3000 Portatif Kinematik Viskozimetre

SpectroVisc, ergonomik boyutu ve dahili bataryası ile yağ ve yakıt numunelerinin 40°C’de kinematik viskozite tayinlerinin sahada elde edilmesi için geliştirilmiştir.

MD 331S Taşınabilir Görüntüleme Sistemi

Gaz akış sistemlerinde merkaptan sülfür (H2S) içeriği görüntüleme sistemi

D2711 Sudan Ayrılabilme Test Cihazı

Yağlama yağlarının sudan ayrılabilme özelliklerinin tespiti için geliştirilmiştir.

D721 Parafinde Yağ ve Solvent Tayin Sistemi

Petrol mumlarındaki yağ içeriğinin tayini için geliştirilmiştir.

SpectrOil M Yağ Analiz Sistemi

Askeri uygulamalara yönelik elemental analiz sistemi

Spectroil RDE-OES Elemental Analiz Sistemi

Yakıt ve yağ numunelerinde 32 elemente kadar numune içeriği belirlenmesini sağlar.

MD 131 Proses Gaz Kromatografisi

Petrol ve gaz endüstrilerinde farklı uygulama taleplerine yönelik on-line kromotografi analizleri için geliştirilmiştir.

MiniLab Serisi Kullanılmış Yağ Analiz ve Trend Takip Sistemi

MiniLab Serisi Kullanılmış Yağ Analiz Sistemleri

HT2000H Otomatik Headspace Örnekleme Ünitesi

Gaz Kromotografi Sistemleri için sıvı numune otomatik örnekleme ünitesi

D2872 Rolling Thin Film Cihazı

Isı ve havanın hareketli asfalt filmine etkisinin tespiti için geliştirilmiştir.

MiniLab 53 Yağ Analiz Sistemi

Kullanılmış yağ numunelerinde kirlilik, asidite, viskozite tayin ve eğilim takip sistemi

PetraMax EDXRF Elemental Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinin içerdiği kükürt ve 12 ek element tayinleri için EDXRF analiz sistemi

OL880 Saybolt Viskozimetre

Saybolt viskozite tayin sistemi

M90 Karbondioksit Seviyesi Görüntüleme Sistemi

Cihaz doğal gaz uygulamalarında CO2 konsantrasyonlarını izlemek üzere tasarlanmıştır. Cihazda infared dual-beam teknolojisi kullanılmaktadır.

MD 331 Taşınabilir H2S Analiz Sistemi

Tüm doğal gaz numunelerinde H2S ölçümü yapabilen taşınabilir analiz sistemidir.

Pasol Oksidasyon Stabilitesi Analizörü

Yeni ve kullanılmış yağ numunelerinin oksidasyon stabilitesi tayin sistemi

D2420 LPG Hidrojen Sülfat Tayin Cihazı

Sıvılaştırılmış LPG'de hidrojen sülfür içeriği tayini için geliştirilmiştir.

PD300 Vakum Distilasyon Sistemi

ASTM D1160 standardına uygun olarak vakum distilasyon sistemi

MD TFSP Hidrokarbon Analiz Sistemi

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

D2595 Buharlaşma Kaybı Test Cihazı

Gres ve yağların buharlaşma kaybı tayini için geliştirilmiştir.

MD 331S Merkaptan Sülfür (H2S) Toplam Sülfür Analiz Cihazı

Bant tabanlı merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt tayin sistemi

NL200 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Analiz Cihazı CFPP

Soğuk filtre tıkanma noktası (CFPP) tayin sistemi

AR5 Refraktometre Sistemi

0.00002 RI ve 0.02% Brix hassasiyetinde refraktif indeks tayin sistemi

MD TFS2 Hidrokarbon Analiz Cihazı

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

1120CC Antifriz ve Fren Yağı Distilasyon Sistemi

Antifriz ve fren yağı numuneleri için otomatik distilasyon sistemi

D95 Dean & Stark Su Tayin Cihazı

Damıtma yolu ile % su tayin sistemi

ROWEXD Yağ Yakıt Sızıntı Sensörü

ROW EXD yağ (petrol) sızıntı algılayıcısı yanıcı gazlar veya buharların tutuşabilir yoğunlukta bulunduğu tehlikeli alanlardaki sızıntıların tespitinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

D665 Pas Önleme Karakteristiği Analiz Sistemi

Suda inhibe edilmiş mineral yağların pas önleyici özellikleri tayini için geliştirilmiştir.

Pat940 TAN/TBN Titrasyon Sistemi

Toplam asit sayısı (TAN) ve Toplam Baz Sayısı (TBN) analizleriniz için PAT940 titrayon sistemleri kesin ve hızlı sonuçlar sunmaktadır.

D1478 Düşük Sıcaklık Tork Analiz Sistemi

Rulman gres yağlarının düşük sıcaklık tork tayinleri için geliştirilmiştir.

ROW Suda Yağ Analizi Erken Uyarı Sistemi

Su ve arazide yağ tespiti için temassız sensor, güvenilir analiz, bakımı kolay, petrol sızıntılarını erkenden tespit eder.

MD 132 Proses Gaz Kromatografisi

Doğalgaz (LNG) akış hatlarında C6+ içerikli bileşenlerin izlenmesi

D86 Manuel Atmosferik Distilasyon Sistemi

Atmosferik basınçta petrol ürünlerinin damıtılması için geliştirilmiştir.

NL100 Bulutlanma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yağ ve yakıt numunelerinin donma noktası analiz sistemi

SL5 Katı-Sıvı Ekstraksiyon Sistemi

Yüksek saflıkta katı-sıvı ekstraksiyon sistemi

X Port EDXRF Elemental Analiz Sistemi

P-Metrix EDXRF Sistemleri, laboratuvar dışında elemental analiz işlemleri için geliştirilmiştir.

D6 Isıl Kütle Kaybı Test Sistemi

Yağ ve asfaltik bileşiklerin ısınması kaybının tayini için geliştirilmiştir.

D1742 Gresten Ayrışan Yağ Miktarı Test Sistemi

Gres yağlarından yağ ayırımının tayini için geliştirilmiştir.

OL560 Buharlaşma Banyosu

Gum içeriğinin belirlenmesi için geliştirilmiştir.

HT2800T HS, SPME, Sıvı Örnekleme Ünitesi

Sıvı, headspace ve SPME (solid phase microextraction) enjeksiyonları için tümleşik örnekleme ünitesi

Yanma Isısı Test Cihazı

Sıvı hidro-karbon yakıtların yanma ısısının tespiti için geliştirilmiştir..

TLB TAN Asit Sayısı Tayin Kiti

Saha ve laboratuvar kullanımlarına uygun hızlı toplam asit sayısı (TAN) tayin kiti

Density5 Yoğunluk Analiz Sistemi

Yüksek hassasiyette yoğunluk tayin sistemi

OL500 Yumuşama Noktası Tespiti Cihazı

Yumuşama noktası analiz sistemi

Nova Laboratuvar EDXRF Görüntüleme Sistemi

Nova, Vega & Apollo laboratuvar EDXRF sistemleri içerdikleri yüksek güçlü X-Işını kaynağı ile tüm numune tipleri için en düşük ppm seviyelerinin en kararlı şekilde görüntülenmesini sağlar.

MD 331-SDS H2S & Toplam Sülfür Dual Stream Analiz Cihazı

Bant tabanlı ölçüm teknolojisi iöe merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt seviyesi takip sistemi

OL715 Reid Buhar Basıncı Test Sistemi

Petrol ürünlerinin REID metodu ile buhar basıncı tayini için geliştirilmiştir.

OL580 Noack Test Sistemi

Noack testleri için tam otomatik analiz sistemi

D70 Yoğunluk Banyosu

Ham petrol ve petrol ürünlerinin Api gravitesi tespiti için geliştirlmiştir.

Kül Fırını

Petrol ve türevlerindeki kül miktarının tayini için geliştirilmiştir.

D1142 Çiğlenme Noktası Test Cihazı

Çiğlenme noktası test sistemi

Viscol-10a Yağ & Yakıt Viskozimetresi

ASTM D445/D446 standartına uygun Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim tam otomatik viskozimetresi

X Pert EDXRF Elemental Görüntüleme Sistemi

Farklı modelleri ile C(6)-Fm(100) aralığında tüm elementlerin belirlenmesi için geliştirilmiştir.

CoolCheck Antifriz ve Dizel Egzos Sıvısı Analiz Sistemi

Soğutma sıvıları ve dizel egzoz sıvısı analizleri için otomatik analiz sistemi

EVD-10 Denge Buharı Dispenseri

Katı ve sıvı numune buharının statik olarak gaz kromotografi sistemlerine aktarımı sistemi

MD TFS1 Hidrokarbon Görüntüleme Sistemi

Bu sistem TFS (tunable fiter spectroscopy) kızıl ötesi sensor kullanan optik analitik bir cihazdır.

SP200 Thin-Film Evaporasyon Sistemi

FILMDIST SP200, sıcaklık hassasiyeti yüksek ürünlerin rotary thin-film yöntemi ile ayrıştırma testleri için geliştirilmiştir.

Lab Sulfur Sentry H2S Tayin Sistemi

Laboratuar uygulamaları için bant tabanlı merkaptan sülfür tayin sistemidir.

D1838 LPG Bakır Korozyon Test Cihazı

Sıvılaştırılmış petrol gazlarındaki aşındırıcı maddelerin tespiti için geliştirilmiştir.

Signal Silisyum Tayin Sistemi

Sıvı numunelerde Silisyum (Si) tayinleri için WDXRRF analiz sistemi

D4870 Toplam Sediment Analiz Sistemi

Atık yakıtlarda toplam kalıntı tayini için geliştirilmiştir.

ROW DOM Su Kalitesi Analiz Sistemi

Çözünmüş organik maddelerin konsantrasyon değişikliklerinin izlenmesi yolu ile suyun arıtılması erken uyarı sistemi.

InfraCal 2 Toplam Yağ & Gres Tayin Sistemi

Infracal Sistemleri, temiz su, atık su, ve toprak numunelerinde yağ ve gres miktarının 0.1 ppm seviyesine kadar hızlı bir şekilde belirlenmesi için geliştirilmiştir.

D892 Köpüklenme Testi Analiz Sistemi

Yağlama yağlarının köpüklenme noktası tayini için geliştirilmiştir.

NL410 Donma Noktası Tayin Cihazı

Sıvı yakıtlar, antifriz ürünleri, fren sıvıları vb. sıvıların donma noktası tayini sistemi

LNF Q200 Partikül Sayım, Görüntüleme ve Ferrous İçerik Analiz Sistemi

Yağ ve yakıt numunelerinde partikül sayım ve sınıflandırma sistemi

MD 330 Taşınabilir H2S Analiz Sistemi

Merkaptan sülfür (H2S) ve toplam sülfür miktarlarının saha ölçümleri 

Hydroscout Su Tayin Kitleri

Madeni yağların içerdiği toplam su oranının belirlenmesi için tayin kitleri

MD 331 Div2 H2S ve Toplam Sülfür Tayin Sistemi

On-line merkaptan sülfür (H2S) ve toplam kükürt tayini

ROW Algae Su Kalitesi Ölçümü İçin Temassız Takip Sistemi

“Algal bloom” lar ideal sıcaklık, besin maddeleri ve gerekli ışık koşulları oluştuğunda ortaya çıkmaktadırlar.

D566 Gres Damlama Noktası Analiz Sistemi

Gres yağlarının damlama noktası tayini için geliştirilmiştir.

Thermodesorber

Uçucu organik bileşiklerin gaz kromotografi analizleri için thermodesorber sistemi

D1019 Sülfonasyon Numarası Analiz Cihazı

Petrol ürünlerinde aromatik hdrokarbonların tespiti sistemi